Mer friluftsliv i skolan

Är du pedagog eller fritidspedagog? Vill du få nya verktyg och inspiration till att planera och genomföra undervisning och friluftsdagar som ger positiva upplevelser av friluftsliv?

Mer friluftsliv i skolan är en kostnadsfri fortbildning om friluftsliv som utgår från läroplanen och äger rum under två heldagar i ett lättillgängligt naturområde. Sedan 2013 har vi tillsammans med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna fortbildat över 2 000 pedagoger runt om i Sverige. Utvärderingarna från "Mer friluftsliv i skolan" har varit mycket positiva!

Fortbildningens innehåll

 • Övningar kopplade till allemansrätt och etik, friluftssäkerhet, att göra upp eld och eldtekniker, att laga mat ute, att bygga vindskydd, att samarbeta i naturen, att hantera redskap och material, natur- och vattenvård, fiske och håvning.
 • I fortbildningar med vintertema ingår även övningar i issäkerhet, pimpel- och ismete som friluftsaktivitet, diskussioner om vinterutrustning och vad som är särskilt viktigt att tänka på vid friluftsliv vintertid. 
 • Diskussioner om måluppfyllelse, formativ bedömning, ledarskap, hur man skapar intresse hos barn för friluftsliv, platsens betydelse för lärandet och behovet av natur nära skolor.
 • Fortbildningen utgår från läroplanen, är deltagarcentrerad och belyser flera olika pedagogiska tillvägagångssätt som kan appliceras på grundskolans alla stadium.

För vem?

 • Pedagoger i grundskolan (F-9), exempelvis lärare i NO, Idrott och hälsa och fritidspedagoger.
 • Pedagoger från hela Sverige.

När och var?

Mer information om 2024 års fortbildningstillfällen kommer.

Om fortbildningen

 • Fortbildningen är kostnadsfri och finansieras av statliga medel genom Svenskt Friluftsliv.
 • Alla övningar utgår från läroplanen och anpassas efter platsens och deltagarnas förutsättningar.
 • Fortbildningen leds av pedagoger med lång erfarenhet av att ordna fortbildning i friluftsliv och att bedriva undervisning utomhus.

Varför mer friluftsliv?

Att inkludera mer friluftsliv och utomhuspedagogik i skolundervisning och fritidsaktiviteter:

 • uppmuntrar till ett ämnesintegrerat arbetssätt
 • ger upplevelser för alla sinnen
 • ger elever och pedagoger möjlighet att lära känna och använda närmiljön på ett roligt och lärorikt sätt
 • kan ge friskare och mindre stressade elever med högre koncentrationsförmåga
 • kan öka elevernas intresse och vilja att värna om naturen samt väcka ett engagemang för samhällets hållbara utveckling. 

Frågor?

Kontakt: Ida Svartholm (sakkunnig skog, Naturskyddsföreningen)
E-post: ida.svartholm@naturskyddsforeningen.se 

Sagt i utvärderingar:

"Absolut den bästa fortbildningen under mina 22 år som lärare."

"Vill ha mer, kanondagar!"

"Fantastiska ledare och mycket inspirerande. Tack för alla tips!"

Nyckelord: kompetensutveckling, kurs, fortbildning, vidareutbildning, utomhuspedagogik, skolutveckling, lära in ute, uteklassrum, lärande för hållbar utveckling, LHU.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 4

Relaterat innehåll