Mer friluftsliv i skolan

Är du pedagog eller fritidspedagog? Vill du få nya verktyg och inspiration till att planera och genomföra undervisning och friluftsdagar som ger positiva upplevelser av friluftsliv? Nu kan du anmäla dig till 2021 års fortbildningsturné!

Mer friluftsliv i skolan är en kostnadsfri fortbildning om friluftsliv som utgår från Lgr 11 och äger rum under två heldagar i ett lättillgängligt naturområde. Sedan 2013 har vi tillsammans med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna fortbildat över 2 000 pedagoger runt om i Sverige. Utvärderingarna från "Mer friluftsliv i skolan" har varit mycket positiva!

Fortbildningens innehåll

 • Övningar kopplade till allemansrätt och etik, friluftssäkerhet, att göra upp eld och eldtekniker, att laga mat ute, att bygga vindskydd, att samarbeta i naturen, att hantera redskap och material, natur- och vattenvård, fiske och håvning.
 • I fortbildningar med vintertema ingår även övningar i issäkerhet, pimpel- och ismete som friluftsaktivitet, diskussioner om vinterutrustning och vad som är särskilt viktigt att tänka på vid friluftsliv vintertid. 
 • Diskussioner om måluppfyllelse, formativ bedömning, ledarskap, hur man skapar intresse hos barn för friluftsliv, platsens betydelse för lärandet och behovet av natur nära skolor.
 • Fortbildningen utgår från Lgr 11, är deltagarcentrerad och belyser flera olika pedagogiska tillvägagångssätt som kan appliceras på grundskolans alla stadium.

För vem?

 • Pedagoger i grundskolan (F-9), exempelvis lärare i NO, Idrott och hälsa och fritidspedagoger.
 • Pedagoger från hela Sverige.

När och var?

2021 års fortbildningstillfällen sker på följande orter:

 • Olofström 31 augusti-1 september
 • Arvika 7-8 september
 • Ulricehamn 9-10 september
 • Knivsta 14-15 september
 • Mariestad 14-15 september
 • Västerås 21-22 september
 • Östersund 28-29 september
 • Varberg 28-29 september
 • Örnsköldsvik 5-6 oktober
 • Jönköping 6-7 oktober
 • Växjö 12-13 oktober
 • Helsingborg 12-13 oktober

Om fortbildningen

 • Fortbildningen är kostnadsfri och finansieras av statliga medel genom Svenskt Friluftsliv.
 • Alla övningar utgår från Lgr 11 och anpassas efter platsens och deltagarnas förutsättningar.
 • Fortbildningen leds av pedagoger med lång erfarenhet av att ordna fortbildning i friluftsliv och att bedriva undervisning utomhus.

Varför mer friluftsliv?

Att inkludera mer friluftsliv och utomhuspedagogik i skolundervisning och fritidsaktiviteter:

 • uppmuntrar till ett ämnesintegrerat arbetssätt
 • ger upplevelser för alla sinnen
 • ger elever och pedagoger möjlighet att lära känna och använda närmiljön på ett roligt och lärorikt sätt
 • kan ge friskare och mindre stressade elever med högre koncentrationsförmåga
 • kan öka elevernas intresse och vilja att värna om naturen samt väcka ett engagemang för samhällets hållbara utveckling. 

Frågor?

Kontakt: Hannah Wallin (sakkunnig skogens sociala värden, Naturskyddsföreningen)
E-post: hannah.wallin@naturskyddsforeningen.se 

Sagt i utvärderingar:

"Absolut den bästa fortbildningen under mina 22 år som lärare."

"Vill ha mer, kanondagar!"

"Fantastiska ledare och mycket inspirerande. Tack för alla tips!"

Nyckelord: kompetensutveckling, kurs, fortbildning, vidareutbildning, utomhuspedagogik, skolutveckling, lära in ute, uteklassrum, lärande för hållbar utveckling, LHU.

Bli först att gilla!

Relaterade inlägg