Mörker lockar flygande urtidsdjur

Fladdermöss är bland de äldsta däggdjuren i världen. Forskarna har bevis på att de funnits i över 65 miljoner år, troligtvis längre. De gillar när det är mörkt och lugnt.

Fladdermöss är spännande och lite ovanliga djur. De är det enda däggdjuret som flyger och de är utspridda över nästan hela jorden. I Sverige finns fladdermöss över hela landet, totalt är det 19 olika arter. Alla är fridlysta. De lever på insekter och vill ha det mörkt och lugnt omkring sig.

– När jag började titta på fladdermöss på 1970-talet jämställdes de ofta med ohyra och betraktades som råttor och möss. Men fladdermöss är inte gnagare, de gör ingen skada på hus och har sin plats i ekosystemet som insektsätare. En fladdermus kan äta 1 000 mygg i timmen. Det är mer än vad svalor gör, säger Marie Nedinge som är fladdermusexpert och handläggare på Naturvårdsverket.

Marie Nedinge, fladdermusexpert. Foto: Yngve Wakk.

Ett anpassningsbart men ljusskyggt djur

En fladdermus är skygg och lever gärna undangömt. Det går bra att bygga holkar till dem, men de bosätter sig ofta på vindar eller i gamla ihåliga träd. De kan också bo mellan inner- och ytterväggar, eller i kyrktorn. Det viktiga är att det är mörkt och lite varmt på boplatsen så att ungarna kan växa. När de vilar hänger de upp och ner. Det beror på att de har vingar på händerna och bara kan hänga i fötterna – och i tummarna. Eftersom de hänger kan de snabbt ta till flykten om de blir skrämda.

– Fladdermöss är mycket anpassningsbara. Så länge det finns insekter och vatten överlever de. Det största hotet mot dem är människan. Om vi bygger för täta hus kommer de inte in. Belysning av byggnader är ett annat problem. Fladdermöss är ljusskygga och jagar i mörker eftersom det finns fler insekter och är svalare då, säger Marie Nedinge.

Om det är upplyst över allt och fladdermössen inte vågar sig ut, kan de svälta ihjäl. En lösning är att inte rikta ljus uppåt, man behöver heller inte lysa upp träd och fasader hela vägen runt – och kanske släcka ner belysningen delar av natten. Belysning på platser där fladdermöss övervintrar är inte bra.

– Lite mindre belysning och lite mer mörker ger fladdermössen och insekterna en bättre chans.

Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii).
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii). Foto: Marie Nedinge.

Navigerar genom ljud som människan inte hör

Fladdermöss är ganska närsynta så de jagar och orienterar sig med hjälp av sonar (en teknik som innebär att de använder ljud för att lokalisera bytet). Ljudet ligger över den frekvens som människan kan uppfatta och därför hör vi dem inte när de är ute och flyger.

– Ibland kan det kännas som att de flyger precis ovanför våra huvuden, men det är för att vi är varma och att insekter och mygg därför ofta finns nära oss. En fladdermus skulle aldrig attackera en människa.

Trots det är många rädda för fladdermöss och alla tycker inte alltid om att ha dem i sina hus.

– Alla fladdermöss i Sverige är fridlysta och bästa skyddet är att vi låter dem vara, säger Marie.

Går i vinterdvala

På vintern går fladdermössen i dvala. Deras kroppstemperaturen går ner till omgivningens temperatur (från normala 37 grader) och hjärtat slår en gång per minut.

– Jordkällare och grottor är perfekta platser för fladdermössen på vintern. Ibland måste de byta ställning för att de är kissnödiga, eller för varma eller för kalla. Då vaknar de mycket långsamt. Om man hittar en fladdermus som gått i dvala ska man absolut inte röra den eller ta foto på den med blixt. Då vaknar den alldeles för snabbt. Om man har fladdermöss som övervintrar i jordkällaren, går det däremot bra om man bara tänder precis när man ska hämta eller lämna något.

Har man fladdermöss på en öppen vind där man förvarar föremål och möbler är Maries tips att lägga ett skynke över sådant man vill skydda från fladdermusspillning.

– Men stör dem inte. Och sedan kan man samla ihop spillningen och lägga ut bland växterna i trädgården. Det är jättebra gödningsmedel och innehåller mycket kväve och fosfor, säger Marie Nedinge.

Vampyrer

  • 3 av 1200 fladdermusarter lever på blod. Dessa tre finns i Syd- och Centralamerika.
  • Endast en av dessa tre lapar blod från ett annat däggdjur. De andra två lever på fågelblod.
  • Den blodätande fladdermusen nosar sig fram till sitt byte (ofta ett mindre däggdjur) och slickar lite på det för att bedöva ”sticket”. Sedan skrapar de hål på huden och lapar i sig blod likt en katt.
  • Vampyrerna tar inte bara hand om sina släktingar (det gör alla djur) utan har även vänner. Om någon i vampyrkolonin inte har fått mat kan den som ätit sig mätt kräkas upp lite av födan som den hungrige kan lapa i sig.

Myter och skrönor om fladdermöss

  • Förr visste man inte att fladdermöss kunde se och därför förknippades de med onda krafter eftersom de kan röra sig i mörker. På engelska säger man ”blind som en fladdermus”
  • Ibland sågs fladdermöss även som en lyckosymbol och det ansågs positivt att ha fladdermöss i sitt hus – det skulle föra med sig tur.
  • En myt sa att tre droppar fladdermusblod på en näsduk skulle få nästa person som klev in i rummet att bli förälskad i dig.
  • En skröna handlade om att den som lade en fladdermus i båten skulle få god fiskelycka.

Artikeltext: Görrel Espelund

Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Gillas av 1

Relaterat innehåll