Fixa en fladdermusholk

Så här kan ni bygga en bostad åt de fridlysta fladdermössen.

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST - VINTER

Använd obehandlat virke så att fladdermössen får grepp på väggarna på insidan. Sätt helst holken 3–4 meter från marken, där inte solen ligger på hela dagarna, inga lampor lyser på nätterna och där det är fri inflygning till hålet.

Sätt gärna upp en skylt som berättar om fladdermöss och deras bostäder.

Fakta: Det finns 19 arter fladdermöss i Sverige varav 12 är rödlistade och mer eller mindre hotade. Alla fladdermöss är fridlysta. Fladdermöss är de enda däggdjur som kan flyga aktivt. På en enda natt kan en fladdermus sätta i sig över 2000 insekter och de äter mycket mygg! Fladdermöss är nyfikna varelser, men de anfaller inte – så var inte rädd. Inga svenska fladdermöss suger blod.

Varför? Många fladdermöss har svårt att hitta bostäder eftersom gamla ihåliga träd har blivit ovanliga och allt fler byggnader får belysning, vilket fladdermöss undviker.

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finns i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen

Gillas av 3

Relaterat innehåll