Musslorna – havets reningsverk (4-9)


Musslor utför en viktig ekosystemtjänst. Hur går det egentligen till när musslorna renar vattnet i havet? I den här övningen får eleverna studera levande musslor.

Ämnen: Bi, NO

Tid: Ca 40-60 min

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-9

Målet med övningen är att eleverna ska få förståelse för ekosystemtjänsten rening av vatten, samt vilken betydelse enskilda arter har i ett ekosystem.

Material

 • Blåmusslor (går att köpa i nät i fiskdisken på de flesta välsorterade matbutiker).
 • Nyponsoppa pulver 3-5 tsk
 • 4 glasburkar (3 för musslor + 1 kontrollburk)
 • Saltvatten av bra kvalitet 3-4 dl
 • Vitt papper

Om du inte har möjlighet att hämta hem saltvatten direkt från havet kan du blanda eget. Det gör du så här:

 1. Blanda 40 g koksalt (ca ¼ dl) med 1 liter vatten i en kastrull.
 2. Koka upp och låt svalna.
 3. Förvara i flaska tills det ska användas.

Genomförande

Förklara för eleverna vad studien går ut på: Eleverna ska hälla nyponpulver i vatten med mussla och vatten utan mussla och se vad som händer. Kommer resultatet bli olika i de olika burkarna? I så fall varför?

Låt eleverna ställa upp hypoteser om vad de tror kommer att ske i de olika burkarna och varför de tror det. Låt eleverna skriva ner sina gissningar. Följ upp gissningarna efteråt.

Studien: Musselburkarna

 1. Blanda nyponpulvret i saltvattnet. Häll blandningen i glasburkarna.
 2. Lägg blåmusslorna i tre av burkarna, den fjärde burken utan blåmusslor är er kontroll. Kontrollburken behövs så att ni kan jämföra skillnaden i renhet hos vattnet med och utan blåmusslor.
 3. Ställ upp ett vitt papper eller ordna på annat sätt en vit bakgrund till burkarna så är det enklare att se förändringen.
 4. Låt burkarna stå helt ostörda och inte i solsken.
 5. Titta försiktigt till musslorna lite då och då.

När ni tittar på musslorna medan de filtrerar: studera de två öppningarna, det större som är inströmningsöppning och den mindre som är utströmningsöppning. Kanske tar någon mussla ut sin fot för att förflytta sig eller för att fästa sig fast med hjälp av byssustrådarna. Var försiktiga, rörelser gör att blåmusslor stänger skalen igen.

Att samtala om efter genomförd studie:

 • Vad hände med pulvret?
 • Vad gjorde musslan i burken, gick det att se? Såg man några ”kroppsdelar”?
 • Vad hände med vattnet?
 • Vilka slutsatser drar ni av studien?
 • Vilka partiklar filtrerar musslor upp i riktiga hav?
 • Varför är musslorna viktiga i havets ekosystem? Vad skulle hända om de försvann?

Redovisning och dokumentation

Låt eleverna redovisa sina laborationsrapporter och reflektioner muntligt eller skriftligt. Använd gärna vår laborationsrapportmall.

Nyckelord: hav, rena vatten, miljögifter, filtrera, aktivitet, experiment, undersökning, testa, laboration, mussla, näringskedjor, kretslopp, ekosystemtjänster.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterat innehåll