Illustrationer: Näringskedjor

Illustrationer av näringskedjor på land och sjö. Skriv ut som affischer eller använd som digitalt bildstöd.

Näringskedja land

näringskedja, näringskedjor

Näringskedja sjö

näringskedja, näringskedjor

Lektionsförslag för att arbeta kring näringkedjorna hittar du här:

Nyckelord: näringskedja, näringskedjor, näringsväv, kretslopp, ekosystem, djur, natur, skog, land, sjö, fotosyntes, producent, konsument, toppkonsument, kiselalg, hoppkräfta, löja, abborre, gädda, fiskljuse, utter, rödbandad dödgrävare, gråsugga, lingon, kruståtel, skogsmus, huggorm, ormvråk.

Gillas av 1

Relaterat innehåll