Vem äter vem?

Här finns förslag på hur klassen kan arbeta med illustrationerna av näringkedjor.

Vad är en näringskedja?

Titta på illustrationerna Näringskedja land och Näringskedja sjö. Låt eleverna fundera över sambanden först parvis därefter i helklass.

Red ut centrala begrepp och samband gemensamt.

Låt eleverna diskutera vad som kan hända om en av arterna på bilderna försvinner eller sprider sig okontrollerat.

Gör egna näringskedjor

Låt eleverna välja ett djur och skapa egna näringskedjor som djuret är en del av. Ta hjälp av begreppen producent, förstahandskonsument, andrahandskonsument, toppkonsument och nedbrytare. Kom ihåg att få med solen på ett hörn.

Tips!

Nyckelord: vem äter vem, näringskedja, näringsväv, kretslopp, ekosystem, djur, natur, skog, land, sjö, fotosyntes, skriv, rita, berätta.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterade inlägg