Diplom i artkunskap

Här hittar du diplom för Naturfalken i skolan.

Har klassen klarat av arttestet? Grattis! Dela ut diplom och fira klassens framgångar!

Diplom Stenfalk
Diplom till hela klassen när alla klarat 10 arter.

Diplom Pilgrimsfalk
Diplom till hela klassen när alla klarat 20 arter.

Diplom Tornfalk
Diplom till hela klassen när alla klarat 50 arter.

Diplom Jaktfalk
Diplom till hela klassen när alla klarat 100 arter.

Nyckelord: naturfalken, artkunskap, arter, biologisk mångfald, djur, natur, fira, lek, tävling, test, grupparbete, närmiljö.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll