Läroplanskopplingar: Natursymmetri (4-6)

Lgr22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Bl: Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Id: Förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer.

Ma: Förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Bl: Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Id: Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus. Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.

Ma: Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks. Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer. Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg