Natursymmetri

Att leta efter mönster i naturen är både spännande och lärorikt. Mycket i naturen är symmetriskt vilket gör naturen till en utmärkt plats att inleda ett arbetsområde kopplat till begreppet symmetri.

Tid: Ca 30 min

Länk till läroplanskopplingar: åk 4–6

Målet är att utforska, upptäcka mönster och det vackra i naturen. 

Material

  • Papper
  • Tuschpennor
  • Extra kul: lupp/förstoringsglas, lärplatta att ta foton med.

Genomförande

Gå igenom aktiviteten i klassrummet eller i ring utomhus. Uppgiften innebär att eleverna ska gå på jakt i naturen och leta efter symmetriska former. Växter uppvisar ofta symmetri i formen på blommor och blad och det finns många exempel på symmetri bland insekter som exempelvis nyckelpigor, myror, fjärilar och spindlar. Aktiviteten blir ännu roligare om ni delar ut förstoringsglas, luppar eller lärplattor med kameror att ta med sig i sitt sökande. 

Återsamlas i ring och gå laget runt där eleverna får visa upp vad de hittat. 

Låt eleverna skapa egna bilder eller kollage. Tipsa om att rita ut symmetrilinjen först. Då blir det lättare se hur den symmetriska bilden ser ut på båda sidor om linjen. Ett annat tips kan vara att rita en sida först och sedan ta hjälp av en spegel för att se hur hela bilden kommer att gestalta sig.

Symmetrisk fjäril

Nyckelord: ute, utomhus, utematte, matematik, bild, mönster, symmetri, arter, naturföremål, upptäck, studera.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterat innehåll