Perspektiv på skogsbruk – korta filmer + diskussion

Vad stämmer om skogsbrukets klimatnytta? Här får eleverna genom filmer och diskussionsfrågor utforska olika perspektiv på skog och skogsbruk.

Ämnen:
7-9:
Sh, Ge, Bi, Sv, Sl. 
Gy: Sh, Ge, Bi, Sv (även kurser som ex. Nak, Hål, Nau, Nat, Skg, Sko, Vis, Mee, Mer).

Det råder delade meningar om vad som räknas som en skog och hur skogsbruk bör bedrivas. Skogsbolagen har sin bild och miljöorganisationer har ofta en annan. Här visas exempel på de olika perspektiven genom tre reklamfilmer från skogsbolag och Naturskyddsföreningens gensvar på var och en av filmerna.

Lektionen passar som inledning till arbete om skog, klimat och naturresurser eller som ett sätt att lyfta in aktuella samhällsfrågor i undervisningen i samhällskunskap, geografi, biologi och naturkunskap. Lektionen kan också användas för att träna kritisk granskning och medie- och informationskunnighet.

Förslag på arbetsgång: Dela in eleverna i grupper om 3-4 och ge varje grupp ett film-par med tillhörande uppgifter. Varje film-par består av en reklamfilm i original från skogsbolag och en version från Naturskyddsföreningen. Till varje film-par finns tre diskussionsfrågor och instruktioner för att ta arbetet vidare. Avsluta med att låta varje grupp sammanfatta sina diskussioner och slutsatser för de andra grupperna.

Film 1: Tystnad – arbete pågår

xObduZjrcF4 poster image
liJ7-C9jS14 poster image

Diskussionsfrågor:

  1. I de båda filmerna lyfts en rad uppgifter och påståenden om skog och skogsbruk fram. Välj ut ett påstående från varje film som ni fastnat för och skriv ner.
  2. Vilka tankar och känslor väcker filmerna? Diskutera och summera i 2–3 meningar.
  3. Vad känner ni att ni skulle vilja ta reda på mer om kring skog och skogsbruk? Diskutera och formulera 2–3 frågeställningar.

Arbeta vidare:

Ta reda på om de påståenden ni valt från respektive film stämmer (fråga 1). Besvara era frågeställningar om skog och skogsbruk från fråga 3. Använd olika källor och ert kritiska tänkande. Kom ihåg att skriva ner era källor.

Film 2: 70 procent av Sverige

IXblgGx9zB8 poster image

Diskussionsfrågor:

  1. Vad menas med kalavverkning? Vad vet ni om hur kalhyggen påverkar klimat och skogslevande arter?
  2. Vilka tankar och känslor väcker filmerna? Diskutera och summera i 2–3 meningar.
  3. Vad känner ni att ni skulle vilja ta reda på mer om kring skog och skogsbruk? Diskutera och formulera i 2–3 frågeställningar.

Arbeta vidare:

Ta reda på mer om kalavverkning. Vilka argument finns för och emot, ge exempel på några arter som hotas av kalavverkning och vilka alternativa metoder för skogsbruk finns? Besvara också era egna frågeställningar från fråga 3. Använd olika källor och ert kritiska tänkande. Kom ihåg att skriva ner era källor.

Film 3: Miljontals nya träd

dX9VeoZ6W80 poster image
Crk-yDlVg1s poster image

Diskussionsfrågor:

  1. Filmerna ger två olika perspektiv på skogsbruk. Diskutera de olika perspektiven och summera dem med en mening per film.
  2. Vilka tankar och känslor väcker filmerna? Diskutera och summera i 2–3 meningar.
  3. Vad känner ni att ni skulle vilja ta reda på mer om? Diskutera och formulera 2–3 frågeställningar.

Arbeta vidare:

Ta reda på mer om vilka som står bakom respektive film. Vilka drivkrafter finns bakom de olika perspektiven och vad har de för mål med sina budskap? Besvara också era egna frågeställningar från fråga 3. Använd olika källor och ert kritiska tänkande. Kom ihåg att skriva ner era källor.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll