Människospår (7-9, Gy)

Synonymer till spår är avtryck, märke, lämning, följd och konsekvens. Utifrån bilder och ett kreativt uppdrag får eleverna resonera kring människans spår på planeten, analysera ett lokalt hållbarhetsproblem och planera för förändring.

Ämnen: Bi, Fy, Ge, Hkk, Ke, Sh, Tk

Tid: Ca 60 min + tid för elevuppdraget.

Länk till läroplanskopplingar: åk 7-9

Genomförande 

1. Inledning - Olika spår (bildspel)

Sarta bildspelet Människospår. Utgå från första bilden och låt eleverna komma med förslag på människospår de tycker skulle passa i den sista rutan. Samla gärna förslagen på tavlan eller låt eleverna skriva i ett ordmoln i exempelvis Mentimeter.

Visa, eller dela, övriga bilder i bildspelet och låt eleverna diskutera bilderna, först parvis därefter i helklass utifrån frågorna:

  • Vilka spår av mänskliga aktiviteter visar bilden? 
  • Hur tror ni det påverkar det människor, djur och natur?

2. Problemträdet – ett analysera ett människospår

Låt eleverna arbeta i par och välja en bild från bildspelet och med problemträdets hjälp analysera bilden genom att reflektera över orsaker och konsekvenser kring det människospår som bilden symboliserar. Faktablad kopplat till energi, klimat och miljö finns här.

Låt eleverna skriva ner sina reflektioner på papper eller skriv ut trädet och skriv direkt på bilden. Problemträdet kan med fördel användas som analysverktyg även i andra sammanhang. 

3. Vad kan leda till förändring?

Samhällsförändringar sker inte i ett vakuum. Visa eller dela bildspelet Hur sker förändring? Bildspelet innehåller i forskning identifierade krafter och verktyg som kan leda till förändring.

  • Diskutera bilder och begrepp och vad de symboliserar.
  • Låt eleverna fundera över exempel på samhällsförändringar som ägt rum (internationellt, i Sverige, i deras egen kommun, i skolan).

Avsluta lektionen, eller inled nästa lektion, med att gå igenom elevuppdraget. I uppdraget ska eleverna fundera över hur deras närmiljö eller omgivning kan förändras.

4. Elevuppdrag - Ett nytt spår!

Dela ut och gå igenom elevuppdraget Ett nytt spår!

Uppdraget går ut på att eleverna identifierar ett problem de ser i kommunen, analyserar det med hjälp av problemträdet samt skapar en plan för hur det kan förändras.

  • Säkerställ att alla förstår uppgiften.
  • Dela in eleverna i par eller i mindre grupper.
  • Kom överens om hur och när arbetet ska redovisas.

5. Redovisning!

Låt eleverna redovisa sina arbeten på det sätt klassen kommit överens om.

Nyckelord: hållbar utvecklings, klimat, djur, natur, miljö, närmiljö, påverka din kommun, förändring, förändra, utveckling, framtid, uppdrag, uppgift, grupparbete, gruppuppgift.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll