Anlägg en damm

Allt liv behöver vatten. Att anlägga en damm eller ett småvatten är en viktig insats för den biologiska mångfalden.

Aktiviteten är del av Vilda grannar
Lämplig tid för genomförande:
  • Vår
  • Sommar
  • Höst

En damm lockar till sig grodor, salamandrar, trollsländor, skräddare, ryggsimmare, dykarbaggar och många andra djurarter. Normalt behöver man inte föra dit djuren, de finns i närheten och kommer av sig själva om förhållandena är de rätta.

Varför? Små vattensamlingar har minskat i antal när marker dikas ur. Många arter är beroende av vatten för att överleva. Vissa lever hela sina liv i vattnet, andra kommer dit för att dricka, bada eller lägga sina ägg.

Här finns beskrivning av hur man gör och vad som är viktigt att tänka på:

Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll