Anlägg en damm

Allt liv behöver vatten. Att anlägga en damm eller ett småvatten är en viktig insats för den biologiska mångfalden.

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST

En damm lockar till sig grodor, salamandrar, trollsländor, skräddare, ryggsimmare, dykarbaggar och många andra djurarter. Normalt behöver man inte föra dit djuren, de finns i närheten och kommer av sig själva om förhållandena är de rätta.

Varför? Små vattensamlingar har minskat i antal när marker dikas ur. Många arter är beroende av vatten för att överleva. Vissa lever hela sina liv i vattnet, andra kommer dit för att dricka, bada eller lägga sina ägg

Här finns beskrivning av hur man gör och vad som är viktigt att tänka på:

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finns i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll