Rapport: Hur hänger skolan med i omställningen? (2024)

I rapporten ”Hur hänger skolan med i omställningen?”  har Naturskyddsföreningen undersökt hur kommunerna ser på sitt ansvar för att elever i grundskolan ska få den utbildning för hållbar utveckling som de har rätt till.

I den här rapporten ställer vi oss frågan om skolan hänger med i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi har undersökt hur kommunerna ser på sitt ansvar att elever i grundskolan ska få den utbildning för hållbar utveckling som de har rätt till.

Samhället behöver ställa om hur vi producerar, hur vi bygger och planerar, vilken energi vi använder och vi behöver ny grön teknik och innovationer.

Tar skolan ansvar för att förbereda barn och unga för ett förändrat sätt att leva och konsumera i en cirkulär ekonomi? Får eleverna tillräckliga kunskaper om hur vi människor är beroende av naturen och friska ekosystem?

Tredje rapporten om lärande för hållbar utveckling

Uppdraget att utbilda för hållbar utveckling är tydligt i grundskolans läroplan, både som ett övergripande perspektiv och i de ämnesrelaterade kursplanerna. Att det är fastslaget i skolans nationella styrdokument är dock ingen garanti för att det genomförs i praktiken.

Därför undersöker Naturskyddsföreningen för tredje gången hur kommunerna stödjer skolornas arbete gällande lärande för hållbar utveckling.

Resultat från rapporten

Resultatet visar bland annat att kommunerna tar olika mycket ansvar för skolorna genomförande av utbildning för hållbar utveckling. Vissa kommuner driver sedan en lång tid ett strategiskt och praktiskt arbete inom detta område, medan andra kommuner hänvisar till att det helt och hållet är rektorernas ansvar. Detta stämmer överens med vad Skolinspektionen tidigare har visat. Under 2023 presenterade myndigheten två granskningar som visade att förutsättningarna för lärande för hållbar utveckling varierar stort mellan olika skolor.

Vår förhoppning är att den här rapporten ska bidra till att fler kommuner och enskilda skolhuvudmän tar ansvar för att alla elever får utbildning som främjar hållbar utveckling. I skolan behöver alla elever lära sig läsa, skriva och räkna men också få en förståelse för hur våra val och vår livsstil hänger ihop med klimatet, naturen och människor på andra platser på jorden. Eleverna behöver också framtidstro och verktyg för att vara med och påverka utvecklingen och motivationen och viljan att göra det.

Läs mer om lärande för hållbar utveckling i skolan:

Här hittar du våra tidigare rapporter om hållbar utveckling i skolan:

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterat innehåll