Rektorskurs vid Stockholms universitet

Sedan hösten 2021 medverkar Naturskyddsföreningen i en ny kurs på Stockholms universitet för skolledare om att leda och organisera lärande för hållbar utveckling.

Till och med 15 maj 2022 är anmälan öppen till kursen som sträcker sig över läsår 22/23.

"Skolledarskap och förändring för hållbar utveckling" är en kurs på 7,5 högskolepoäng för rektorer eller andra med motsvarande ledningsfunktion inom skolväsendet. Utbildningen syftar till att ge kunskaper och verktyg i att leda skolans organisatoriska förändringsarbete för att skapa och upprätthålla en organisering där lärande för hållbar utveckling (LHU) blir en naturlig del av verksamheten. Kursdeltagarna får bland annat:

  • Påbörja ett organisatoriskt utvecklingsarbete på skolan under kursens gång.
  • Utbyta och diskutera erfarenheter med varandra och kursledarna.
  • Möta verksamma skolaktörer inom LHU, som Den globala skolan, Skolinspektionen och Naturskyddsföreningen.

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och genomförs digitalt. Naturskyddsföreningen är en av de externa aktörer som Stockholm universitet valt att involvera i utbildningen. Vi bidrar till kursens innehåll genom många års erfarenhet av skolutveckling för LHU och bevakning av implementeringen av LHU i Sverige.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll