Ritblad: Fotosyntesen

Här finns två ritblad med fotosyntesen - ett med begrepp som eleverna kan använda för att träna fotosyntesen och ett utan där eleverna själva kan fylla i begrepp och pilar. Här finns också ett rit- och skrivblad där eleverna kan skriva en mer utförlig text om fotosyntesen.

Ritblad med begrepp

Ritblad utan begrepp (för eleverna att själva fylla i begrepp och samband)

Rit- och skrivblad utan begrepp (för eleverna att själva fylla i begrepp och samband kring illustrationen och en utförligare beskrivning av fotosyntesen på de tomma raderna)

Vad är fotosyntesen?

Gröna växter kan omvandla koldioxid och vatten, tillsammans med ljusenergin i solens strålar, till druvsocker (glukos) och syrgas. Reaktionen kallas för fotosyntes.

Fotosyntes: solenergi + koldioxid + vatten >> druvsocker + syrgas

Läs mer i faktabladet:

Nyckelord: fotosyntes, fotosyntesen, solenergi, strålningsenergi, syre, koldioxid, vatten, druvsocker, klorofyll, cellandning, kretslopp, ekosystem, djur, nature, växt, växter.

Skolträdgården

En oas av skolmaterial om odling och biologisk mångfald.

Skolträdgården
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll