Memory: Sveriges groddjur

Lär er namnen på Sveriges 13 groddjursarter med hjälp av artkorten. Skriv ut de fina artkorten här! Välj dubbelsidig utskrift och vänd längs långsidan.

Tips till arbete med artkorten

  • Spela memory med de tolv artkorten.
  • Arbeta parvis och ge varandra ledtrådar för att öva in artnamnen. Hitta på egna ledtrådar eller ta dem som redan finns på Sveriges groddjur - 13 arter (se länk nedan).
  • Ta diplom i artkunskap när hela klassen lärt sig namnet på tio arter (se länk nedan).

Nyckelord: groda, grodor padda, paddor, djur, natur, artkunskap, arter, aktivitet, lek.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll