Slutslängt! (F-6)

Hur lång tid tar det för olika material att brytas ned i naturen? Och vad är det som slängs? Det får eleverna undersöka i aktiviteten tidslinjen och i samtal kring vad som slängs i deras närmiljön.

Ämnen: Hkk, NO, SO, Bi, Ge, Ke.

Tid: ca 40 min.

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-6

Målet med övningen är att eleverna får kunskap om material i vardagliga föremål samt nedbrytningstider, återvinning och återbruk. Övningen syftar till att eleverna utvecklar sin förmåga att värdera val och handlingar kopplat till hållbar utveckling.

Material och verktyg

Genomförande

1. Samtal - vad slängs?

Plocka fram några vanliga föremål som ofta slängs i hushållssopor eller papperskorgar eller ibland kastas i naturen. Hämta gärna några föremål i närheten av skolan eller på skolgården. Be eleverna fundera över frågorna i par:

  • Varför har de här föremålen slängts?
  • Vad ska vi göra med de här föremålen nu?
  • Vad slängde ni senast?
  • Vad händer med det?

2. Tidslinjen - en praktisk övning om nedbrytning

Låt eleverna fundera hur lång tid det tar för föremålen ovan att brytas ner i naturen.

Skriv ut och och dela ut bilder på olika föremål (se Bildkort) till eleverna. Låt eleverna med bilder placera sig på en rad - en tidslinje - utifrån hur lång tid de tror att det tar för föremålet på bilden att brytas ner så mycket att det  inte syns mer. Låt eleverna samarbeta och försöka komma överens om hur de ska stå.

Sätt upp bilderna på tavlan i rätt ordning (se Facit: Nedbrytningstider i naturen).

Samtala i helklass. Utgå från frågeställningarna: 

  • Vad var lättast och svårast att placera rätt?
  • Vad var mest förvånande?
  • Kan ni komma på några likheter mellan de saker som bryts ner fort och de som bryts ner långsamt?
  • Vad är föremålen gjorda av för material? 
  • Hänger material och nedbrytningstid ihop?

3. Avrunda

Avsluta lektionen med att låta eleverna avsluta meningen ”Jag vet att…” med lärdomar från lektionen. Börja med att eleverna vänder sig mot varandra två och två så alla får möjlighet att berätta.

Undersök och testa!

Fördjupningstips! Här är två praktiska undersökningar för åk F-3 och 4-6:

Nyckelord: aktivitet, undersökning, test, utomhus, avfall, skräp, sopor, kretslopp, återvinning, återbruk, källsortering, sopsortering.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll