Städa naturen

Arrangera en skräpplockaraktivitet tillsammans i klassen, på skolan eller med grannar.

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST

Använd handskar för att undvika skador. Sortera därefter plast, papper, glas och metall var för sig. Lämna skräpet som samlats in och sorterats till återvinningscentralen. Övrigt som inte går att återvinna, till exempel cigarettfimpar, snusportioner och annat, ska lämnas till förbränning. Skicka gärna med en bild på insamlat skräp till kommunen.

Lektionen "Gör en skräpkarta" passar bra att genomföra i samband med skräpplockningen. Där dokumenterar eleverna skräpet och diskuterar vilken typ av skräp det är som slängs och varför.

Varför? Många naturområden, inte minst stränder, är väldigt skräpiga och är täckta med plast och andra sopor.
Det kan vara skadligt för djur som riskerar att trassla in sig eller äter plastbitar som fyller deras magar. Väldigt många fåglar och havslevande däggdjur har plast i magen. Genom att samla in, sortera och lämna skräp till återvinning förhindrar man att miljön smutsas ned och minskar risken att djur skadas.

Tips! Håll Sverige Rent anordnar skräpplockardagar som skolor kan anmäla sig till.

Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll