Skapa en naturstig

Passar att genomföra hela klassen tillsammans!

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST - VINTER

Ta klassen ut i närområdet och undersök vad ni kan upptäcka för djur, natur och kulturmärken inom ett visst område.

Låt eleverna i mindre grupper skapa och sätta upp skyltar som berättar något om djur, natur och kultur just där.

Skapa en naturstig genom att snitsla en bana så man passerar skyltarna.

Bjud in andra klasser, föräldrar eller varför inte representanter från kommunen att gå stigen.

Tips!

  • Hänga upp uppdragskort med uppgifter i stil med "titta under en sten" eller "hur många fåglar hör du?"
  • Låta eleverna agera guide

Obs! Tänk på att kommunen eller markägare kan behöva ge tillstånd innan skyltarna sätts upp.

Varför? En naturstig i närområdet ger människor en chans att komma ut i naturen och lära sig mer om växter och djur.
Att visa naturens värden kan också vara ett sätt att se till att den skyddas.

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finner ni i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen

Nyckelord: utomhus, tipspromenad, guide, arter, aktivitet, närmiljö, skog, berätta, aktivitet, grupparbete, temadag.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll