Skapa en naturstig

Passar att genomföra hela klassen tillsammans!

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST - VINTER

Ordna en naturstig i närnaturen. Undersök vad som finns i området och sätt därefter upp skyltar som berättar något om djur, natur och kultur just där. Bjud in andra klasser, föräldrar eller representanter från kommunen att gå stigen. Tänk på att kommunen eller markägare kan behöva ge tillstånd innan skyltarna sätts upp.

Varför? En naturstig i närområdet ger människor en chans att komma ut i naturen och lära sig mer om växter och djur.
Att visa naturens värden kan också vara ett sätt att se till att den skyddas.

Tips! Förmedla budskap längs en naturstig på olika sätt, till exempel genom att:

  • Sätta upp skyltar
  • Hänga upp uppdragskort med uppgifter i stil med "titta under en sten" eller "hur många fåglar hör du?"
  • Låta eleverna agera guide

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finner ni i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg