Tomater från rymden (7-9, Gy)

De vidsträckta tomatodlingarna i spanska Almeria är så stora att det syns från rymden. Här får eleverna reflektera kring hur livsmedel produceras, bekanta sig med begrepp som agroforestry och fleråriga grödor och fundera över framtidens matproduktion.

Lektionen fungerar bra som en introduktion till lektioner om odlingslandskap, livsmedelsproduktion, jordbruk, mat och hållbar utveckling.

Ämnen: Bi, Ge, Hkk

Tid: Ca en lektion.

Länk till läroplanskopplingar: åk 7-9, gymnasiet

Genomförande

1. Växthus från rymden via Google Earth

Gå in på Google Earth och ta fram Spanien i bildrutan. Fråga eleverna om de kan se något som ser konstigt ut. Kanske upptäcker några den ”snötäckta udden” som ligger rakt norr ut över Medelhavet med utgång ifrån gränsen mellan Algeriet och Marocko. Detta är regionen Almeria.

"Snön" är inte snö utan tunnelväxthus i plast. Zooma in och visa områdets omfattning. Det går även att välja gatuvy. Berätta att många av de grönsaker som finns i svenska affärer kommer härifrån. För att visa vidden av odlingarna, flytta kartbilden till Sverige och er närmsta stad utan att ändra skalan

Låt eleverna resonera utifrån kartbilden: 

  • Varför ser det ut så här i Almeria - och varför just där?
  • Hur länge har den här typen av odlingsmetod funnits? 
  • Vilka för fördelar och nackdelar kan det finnas med denna produktionsmetod? 

 2. Levande odlingsmark - fleråriga och ettåriga grödor

En nästan rak motsats till Almerias växthusodlingar är agroforestry, eller skogsjordbruk där ettåriga grödor kombineras med fleråriga.

Visa bilden som illustrerar rotsystemet hos en flerårig respektive en ettårig gröda (veteliknande gräs och vanligt vete). 

flerårig, ettårig, odling
Flerårig veteliknande gräs / ettårigt vanligt vete

Låt eleverna resonera utifrån bilden. Förslag på frågeställningar:

  • Vad ser ni för skillnader mellan de båda grödorna ovan och under jord?
  • Vad har det för betydelse för matproduktion och biologisk mångfald?
  • Idag odlas framförallt ettåriga grödor. Vilka är fördelarna och nackdelarna med ettåriga respektive fleråriga grödor?
  • Till vänster i bilden växer klöver mellan spannmålet. Det kallas mellangröda (kan odlas mellan både ettåriga och fleråriga grödor). Vad är poängen med det?

3. Agroforestry - odla med träd

Storskaliga monokulturer är historiskt sett ett nytt fenomen som slog igenom i och med konstgödslets genombrott. Ett gammalt sätt som åter blivit aktuellt är agroforestry, eller skogsjordbruk, där man kombinerar just ettåriga och fleråriga grödor med träd och buskar.

Dela faktabladet Vad är agroforestry? och låt eleverna läsa texten och svara på fakta- och diskussionsfrågorna.

agroforestry, jordbruk, skogsjordbruk, ekosystem, odling, skog
Bilden visar två exempel på agroforestry. Till vänster: En alléodling i Sverige, där till exempel vete odlas mellan rader med träd och buskar. Till höger: Odling av kaffebönor i Brasilien, under skyddande bananplantor och kokospalmer. 
Faktafrågor

1. På vilka sätt kan åkrar och djur skyddas av träd? 

2. Vad är en kantzon och vad gör den för nytta?

3. Vilka exempel på agroforestry ser vi på bilderna? 

Diskussionsfrågor

1. Vilka problem kan finnas med jättestora åkrar med bara en sorts växt? 

2. Vad kan det finnas för utmaningar med att odla utifrån agroforestry-principen?  

3. Hur hänger träd ihop med minskad risk för övergödning? 

Avsluta med ett quiz!

Avrunda lektionen med ett quiz för att se om begreppen fastnat.

Övningen är framtaget i samarbete med Ma/NO-läraren Andreas Andersson.

Nyckelord: matproduktion, livsmedelsproduktion, växthus, odling, jordbruksmetoder, matjord, annueller, perenner.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll