skolmaterial för högstadiet och GYmnasiet

Jordens mat

Odlingsjord är en naturresurs som förtjänar mer uppmärksamhet, kunskap och omsorg. Vår odlingsbara mark, grunden för vår civilisation som ger oss nära allt vi äter. Här hittar du skolmaterial om jord, jordbruk och matproduktion.

Upptäck jord

Lär om jord och koppling till matproduktion med hjälp av film, frågesport, begreppsträning och en spejsad övning om tomater.

Ett hemligt universum - en liten film om jord

Diskutera jordens betydelse för matproduktion och ekosystemtjänster utifrån filmen (9 min).

kahoot, jord, quiz
Quiz om jord

Ett digitalt quiz med 10 frågor om det fascinerande livet i jorden.

potatis, jord, odling, skörd
Öva begrepp: Jord

Vad betyder exempelvis monokultur, fotosyntes, mykorrhiza? Öva elva begrepp!

Lektion: Tomater från rymden

Zooma in på tomatodlingar via Google Maps och reflektera över matproduktion utifrån bilder och spännande frågeställningar.

Mat på 2000 kvadrat

En lektionsserie där eleverna får fördjupade kunskaper om förutsättningarna för matproduktion och skapa sina egna odlingslösningar på en begränsad yta.

odling, odla, mat, rosendal, trädgård, grönsaksland
Lektion: Mat på 2000 kvadrat

Hur hänger mat ihop med biologisk mångfald, klimat och hälsa? Vad går att odla där du bor och hur kan framtidens matproduktion se ut?

Elevuppgift: Mat på 2000 kvadrat

Designa en odlingsyta på 2000 kvadratmeter. Odlingen ska ge dig mat året runt, täcka kroppens behov och vara hållbar.

lista, grödor, odla, lektion, odling
Lista: Förslag på grödor

En samling med förslag på grödor att odla och information om skördetid, lagring och tillagning.

pizza, mat, årstidspizza, grönsaker
Recept: Årstidspizza och 2000 kvadrat-taco

Går det att laga tacos och pizza med enbart svenska råvaror?

Faktablad

Faktatexter om mat, jord, klimat och miljö med fakta- och diskussionsfrågor.

Faktablad: Livet i jorden

Jorden är det ekosystem på vår planet där det finns flest olika arter.

Vad du väljer att äta är avgörande för hur stor klimatpåverkan din mat har. Att välja vegetabilier är det enklaste och viktigaste du kan göra för att äta mer klimatvänlig mat.
Faktablad: Mat, klimat och miljö

Vad du väljer att äta är avgörande för hur stor klimatpåverkan din mat har.

ko, kossa, lugg
Faktablad: Ekologiskt jordbruk

På ekologiska gårdar är det inte tillåtet med kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel.

agroforestry, grisar, bete, träd, korkek, skogsjordbruk
Faktablad: Agroforestry

Inom agroforestry, eller skogsjordbruk, kombineras träd med odling av grödor eller bete.

jord, jordar, odling
Faktablad: Sveriges jordar

Vad består jordarna i Sverige av? Vad är skillnaden på jordart och jordmån? Hur påverkar människans aktiviteter jorden?

vårlök,blomma,bi,insekt,Insekter,Blommor,Bin,Vår,Vårblomma,Vårblommor,pollinera,pollinering,pollinerar
Faktablad: Bin och deras livsmiljö

Bin är viktiga. I Sverige finns cirka 270 sorters bin, men många arter är hotade.

Kvinna plockar upp sallad och andra matvaror ur papperskassar. Förpackningsmaterialets inverkan på maten.
Faktablad: Material i kontakt med livsmedel

Våra livsmedel kommer i kontakt med en rad material som kan avge skadliga ämnen.

Till alla faktablad

Från Albedo till Östersjön. Här finns alla våra faktablad för elever, lärare och andra faktaletare.

Artiklar

Mer läsning om jordbruk och matproduktion.

traktor, konstgödsel, jordbruk
Artikel: Konstgödsel och klimatpåverkan

 

fFält, bonde, traktor jordbruk, odling, Odlingsjorden, solig, Ekojordbruket, Ekojordbruket, åkermark, klimat
Artikel: Hotet mot jorden - hotet mot vår överlevnad
odling, skola, skolträdgård
Artikel: Varierad odling bäddar för kolsänkor i marken (Sveriges Natur)
Ko, Kor, Kossa, Kossor, Djur, Bete, Hage, Betesdjur
Artikel: Frågor och svar om kött och miljö

Mer skolmaterial om mat och klimat

Mer skolmaterial inom mat, odling och klimat.

tacofredag, skolövning
Lektion: Tacofredag utan bin

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna upptäcka bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion.

Lektion: Klimatkocken

Hur påverkar maten vi äter klimat och miljö? I den här övningen får eleverna komponera den klimatvärsta och den klimatbästa middagen!

Skolmaterial: Skolträdgården

Skolmaterial och verktyg om växter, djur, matjord, fotosyntes och odling i skolan. Allt från enstaka lektioner till systematiskt arbete med skolträdgård över ett läsår.

2053, skolmaterial, fossilfritt, bortom, fossilsamhället
Skolmaterial: Bortom fossilsamhället

Låt eleverna leva sig in i en framtid där klimatmålen har uppnåtts. Blicka tillbaka från framtiden genom att besöka ett museum och skapa egna bidrag till utställningen.

undervisning,naturen,skog,löv,fotosyntesen
Faktablad: Vattnets kretslopp och fotosyntesen

Solen driver vattnets kretslopp och skapar vindar och vågor. Genom fotosyntes och förbränning driver solen också kolets kretslopp.

fotosyntes, fotosyntesen, ritblad
Illustration: Fotosyntesen

Tre olika kopieringsunderlag för att träna fotosyntesen.

örter, mejram, kryddträdgård, kryddor
Aktivitet: Odla en kryddträdgård

Doftande kryddväxter uppskattas av både människor, bin, fjärilar och andra pollinatörer.

Växtkompost, kompost, trädgård
Aktivitet: Fixa en växtkompost

Ta vara på växtrester, gräsklipp och löv, undersök hur jord bildas och leta efter arter. Mums för maskar och andra nedbrytare.