skolmaterial för högstadiet och GYmnasiet

Jordens mat

Odlingsjord är en naturresurs som förtjänar mer uppmärksamhet, kunskap och omsorg. Vår odlingsbara mark, grunden för vår civilisation som ger oss nära allt vi äter. Här hittar du skolmaterial om jord, jordbruk och matproduktion.

Upptäck jord

Lär om jord och koppling till matproduktion med hjälp av film, frågesport, begreppsträning och en spejsad övning om tomater.

Mat på 2000 kvadrat

En lektionsserie där eleverna får fördjupade kunskaper om förutsättningarna för matproduktion och skapa sina egna odlingslösningar på en begränsad yta.

Faktablad

Faktatexter om mat, jord, klimat och miljö med fakta- och diskussionsfrågor.

Artiklar

Mer läsning om jordbruk och matproduktion.

Mer skolmaterial om mat och klimat

Mer skolmaterial inom mat, odling och klimat.