Vad är eko? (4-6)

Eko kan vara ett ljud som studsar, men det är också en vanlig förkortning för ekologiskt. Den här övningen tar upp hur vår mat påverkar miljön. Eleverna spelar sant-eller-falskt, tränar läsförståelse och reder ut ord och begrepp.

Ämnen:  Bi, Ge, Ke, Sv

Tidsåtgång: Ca 40-60 min.

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-6

Material

Till läraren: Läs gärna faktabladet Ekologiskt jordbruk, faktabladet Mat, klimat och miljö och artikeln Ekologisk eller konventionell odling - vad är bäst för klimatet? i förväg.

Genomförande

Inled med att utgå från en maträtt, till exempel dagens lunch i skolrestaurangen. Spekulera, först i par och sedan alla tillsammans, kring de olika råvarorna i maträtten:

 • Varifrån kommer maten?
 • Hur har den producerats?
 • Är den ekologisk?

Vad betyder egentligen ekologiskt?

Visa symbolerna för EU-ekologiskt ("EU-lövet") och Krav. Känner eleverna igen dem? Fånga upp elevernas reflektioner:

 • Var har ni sett märkningarna? 
 • Vad betyder märkningarna?
 • Vad kan en vara kallas som inte är ekologisk?

Spela: Sant eller falskt?

Visa bildspelet Sant eller falskt?. De elever som tror att ett påstående är falskt sätter armarna i kors. De som tror att det är sant gör tummen upp. Visa rätt svar och diskutera tillsammans. 

Läs och svara på frågor

Dela varsin text till eleverna (digitalt eller skriv ut). Texterna är numrerade 1-6 där nummer 1 är lättast och nummer 6 svårast. Snabba elever kan läsa flera texter. I slutet av varje text finns tre frågor för eleverna att besvara.

Tips! Be eleverna läsa sin text ett par gånger och markera nyckelord. Låt dem öva så att de kan återberätta det viktigaste från sin text.

Avsluta med att låta elever som läst olika texter återberätta dessa muntligt inför klassen, gärna med bilden till stöd. Låt de som redovisat ställa frågor på texten till de som lyssnat.

Bonusuppgift: Heta stolen

Avsluta lektionen med en heta stolen-övning. Alla sitter i en ring, lämna en stol tom. Läs upp ett påstående. Alla elever som instämmer i påståendet flyttar, de som inte håller med eller är osäkra sitter kvar. Låt några elever berätta hur de resonerade, alla elever har alltid möjlighet att ändra sig och flytta efterhand de lyssnar till varandras resonemang. 

Förslag på påståenden:

 • Jag känner en bonde.
 • Jag vet vilken mat som det är skördetid för just nu i Sverige.
 • Jag är bra på att laga mat.
 • Det är viktigt att skolmaten är bra för miljön.
 • Jag skulle kunna slänga mindre mat.
 • Jag kan laga goda vegetariska rätter.
 • Tacos är min favoriträtt.
 • Jag har mjölkat en ko.
 • Svenskar äter för mycket kött.
 • De som handlar mat har stor makt att påverka vilken mat som säljs.
eko, skolövning, bildspel, vad, är, ekologiskt

Nyckelord: jordbruk, odling, matproduktion, biologisk mångfald, läsförståelse, djur, natur, pollinering, miljögifter, quiz, lek.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterat innehåll