Mat på 2000 kvadrat (7-9, Gy)

Hur hänger mat ihop med biologisk mångfald, klimat och hälsa. Vad går att odla där du bor och hur kan framtidens matproduktion se ut?

I den här uppgiften får eleverna kunskaper om, och värdera lösningar på, miljö- och utvecklingsfrågor som rör liv under och ovan vår matjord och koppla till hälsa och hållbarhet. Övningen avslutas med att eleverna får i uppgift att designa en egen odling.

Ämnen: Bi, Bl, Ge, Hkk, Sv.

Tid: Ca en lektion. Den tillhörande elevuppgiften Mat på 2000 kvadrat ej inräknad.

Länk till läroplanskopplingar: åk 7-9, Gymnasiet

Genomförande

1. Ett hemligt universum - en liten film om jord

Inled med att visa filmen Ett hemligt universum - en liten film om jord (9 min). Se lektionsupplägg för att fånga upp centrala begrepp, diskutera innehållet i filmen och, om ni vill, avrunda med ett quiz om jord.

2. Årtidspizza och 2000 kvadrat-taco

Dela ut papper och penna. Låt eleverna arbeta i par och svara på frågorna:

  • Vilka ingredienser behöver ni för att laga tacos och er favoritpizza?
  • Om ni ska tillaga tacos och pizza och var tvungna att odla alla ingredienser själva, vad går att odla där ni bor? Vad kommer saknas?

Visa eller dela recepten Årstidspizzan och 2000 kvadrat-tacos med eleverna. Recepten illustrerar två exempel där alla råvaror är odlade i Sverige.

Dela listan Förslag på grödor och låt eleverna fundera över vilka grödor de känner till och vad som passar att odla där de bor.

Låt recepten och listan fungera som inspiration och ge eleverna i uppgift att parvis "brainstorma" ett eget recept där alla råvaror är producerade i Sverige (gärna där de själva bor). Gå laget runt och låt eleverna presentera sina förslag.

pizza, grönsaker, mat

3. Levande jordar i Sverige?

Produktion av livsmedel har stor påverkan på miljön med exempelvis koldioxidutsläpp, giftspridning, minskad biologisk mångfald och övergödning av haven till följd. I framtiden behöver livsmedel produceras på ett hållbart sätt. Nu är det dags att spana på framtidens matproduktion!

Dela underlaget där Therese Ehrnstén, sakkunnig inom odlingslandskap på Naturskyddsföreningen, och Sofie Gerber, forskningsledare på Skillebyholm, svarar på frågor. Låt eleverna läsa och resonera, först i mindre grupper därefter i helklass.

Förslag på frågeställningar:

  1. Är Sverige är självförsörjande på några grödor idag?

2. Vad tror ni händer med tillgången till mat om Sveriges gränser stängs under en längre tid?

3. Vilka resurser kräver industriellt uppfödda djur och djur uppfödda på naturbete?

4. Är Sveriges jordbruk klimatneutralt?

5. Vilka är de viktigaste faktorerna för ett hållbart jordbruk?

4. Elevuppgift: Mat på 2000 kvadrat

2000 kvadrat är ungefär så mycket åkermark vi har per person till vår matförsörjning om marken delas lika mellan människorna på planeten.

I Elevuppgift: Mat på 2000 kvadrat tilldelas eleverna 2000 kvadratmeter markyta var som de själva ska designa sin en egen odling på. Odlingen ska uppfylla ett antal kriterier, som att ge dem mat hela året, stödja naturens samspel samt ge mat som täcker kroppens behov.

Dela uppgiften med eleverna och gå igenom den i helklass. Titta tillsammans på kriterierna och säkerställ att eleverna förstår vad de innebär. Till elevuppgiften finns inspirationsbilder, fakta och en lista med förslag på grödor som hjälp på traven.

Kom överens om när och hur arbetet ska redovisas.

Förslag till redovisning

  • Låt eleverna redovisa sina Mat på 2000 kvadrat-odlingar för varandra i mindre grupper. Låt gruppen välja ut en odling att presentera i helklass och en gruppdeltagarna presentera sin klasskompis odling.
  • Redovisa i helklass. Låt åhörarna ställa frågor och den som redovisar motivera hur de tänkt under kring sin odlingsdesign.
  • Skapa en utställning av elevernas Mat på 2000 kvadrat-odlingar. Sätt upp i exempelvis bibliotek eller matsal. Varför inte inviga utställningen med ett mingel med lokalproducerad plockmat?

Tips! Bjud gärna in en odlare eller forskare inom området till ett samtal med eleverna om deras arbeten.

Tid över?

Nyckleord: livsmedel, livsmedelsproduktion, odla, hållbar matproduktion, designuppgift, livsmedelsförsörjning, lokal mat, närproducerat, svenskodlat, ekologiskt, kretslopp, kolinlagring.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterat innehåll