Vad behöver bin? – bildspel med frågor

Väck intresset för pollinatörer via bilder och diskussionsfrågor. Kul introduktion till de stora frågorna om ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Ämnen: Bi, NO, Sv, Ge.
Åk: 4-9, Gy
Tid: ca 10-30 minuter

Genomförande

Visa en bild i taget i bildspelet på tavlan. Låt eleverna först tänka en stund själva, därefter diskutera frågorna parvis, avsluta med samtal i helklass. Svar finns nedan under varje bild.

bin, bildspel, skolmaterial, livsmiljö, pollinatör, pollinatörer, pollinering

Vad ser du? Ett torg, mycket hårda ytor, en blomkruka.

Var är du? I en stad (Malmö).

Hur trivs pollinatörer här? Inte alls bra. För mycket hårdytor och de saknar mat och boplatser. Blomsterinstallationen räcker inte långt.

bin, bildspel, skolmaterial, livsmiljö, pollinatör, pollinatörer, pollinering

Vad ser du? Rapsfält

Var är du? Skåne, Sverige

Hur trivs pollinatörer här? När rapsen blommar är fälten populära besöksmål för pollinatörer. Raps blommar dock under mycket begränsad tid . 

När rapsen inte blommar finns där ingenting för pollinatörerna att äta. 

Bilden visar en monokultur (endast en växt). Blommorna måste finnas inom det avstånd vilket pollinatörerna rör sig. Vilda bin flyger inte särskilt långt.

Om fälten är besprutade kan det vara skadligt för pollinatörerna som besöker blommorna.

bin, bildspel, skolmaterial, livsmiljö, pollinatör, pollinatörer, pollinering

Vad ser du? Gamla träd. Flera olika sorters vilda blommande växter.

Var är du? Någonstans i Sverige.

Hur trivs pollinatörer här? Nu har de landat i biparadiset!

Avslutning

Avrunda med att fundera över hur området kring skolan och där eleverna bor ser ut. Hur ser förutsättningarna ut för pollinatörer där?

Mer om bin

Till lektioner, quiz och insatser för bin:
Skolmaterial om bin.

Nyckelord: ekosystemtjänster, kretslopp, biologisk mångfald, bilder, livsmiljöer, pollinering, naturtyper.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll