Fältstudie: Bi-vänlig närmiljö

Studera närområdet utifrån bin och andra pollinatörers perspektiv. Vilka förutsättningar finns att hitta mat och boplatser?

Aktiviteten är del av Vilda grannar
Lämplig tid för genomförande:
  • Vår
  • Sommar
  • Höst

Uppgiften kan avslutas med att eleverna väljer att göra ett projekt för att hjälpa vilda bin. Ni kan också ta reda på mer om vem som bestämmer över ert närområde.

Ämnen: Bi, Ge, Sv

Tid: Ca 1-2 lektioner.

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-6, åk 7-9.

Förkunskaper: Gå igenom pollinatörer behöver vad gäller tillgång till mat och boplatser. Se filmen som passar för alla årskurser om hur bin och humlor lever (3 min) innan fältuppgiften. Gör också gärna övningen Tacofredag utan bin? för att förstå varför pollinatörer är så viktiga för naturen och oss människor.

Material

Genomförande

Fältstudien utgår ifrån ett undersökningsformulär. Gå igenom uppgiften tillsammans och samtala kring vad bin och andra pollinatörer behöver för att överleva och kunna fortplanta sig.

Ge er ut på skolgården eller närmiljön alla tillsammans eller dela in eleverna i smågrupper och bestäm hur långt eleverna får röra sig (ett vildbi rör sig inom en radie av några hundra meter). Med hjälp av frågorna i formuläret undersöker ni vilka förutsättningar som finns för vilda bin att hitta mat och boplats. Dokumentera med foton.

Återsamlas och diskutera resultat av undersökning gemensamt. Vad kan bli bättre för bin och humlor? Kan ni göra något på egen hand för att hjälpa vilda pollinatörer? Ta redan på mer om vem som bestämmer över platsen och om det går att göra större förändringar som t ex en sandbädd för bin.

Läs mer om olika projekt för bin och andra pollinatörer på hemsidan för Vilda grannar.

Extra kul - designuppgift!

Låt eleverna skapa en egen design (digital eller analog bild) över hur platsen skulle kunna förändras för att ge goda förutsättningar för pollinerare. Uppmana till kreativa lösningar!  

Låt eleverna presentera sin design på det sätt klassen kommit överens om.

Nyckelord: vildbi, bi, humla, fjäril, skalbagge, boplats, föda, designa för biologisk mångfald, hjälp naturen, naturglasögon, skolgård, närmiljö, ute, utomhus, analys, aktivitet, fältstudie, gruppuppgift.

Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll