Bi-vänlig närmiljö – fältstudie (4-9)

Låt eleverna gå på uppdrag och studera närområdet utifrån bin och andra pollinatörers perspektiv. Vilka förutsättningar finns att hitta mat och boplatser?

Uppgiften kan avslutas med att eleverna tar fram egna designförslag för att göra platsen mer bi-vänlig.

Ämnen: Bi, Ge, Sv

Tid: Ca 1 lektion.

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-6, åk 7-9.

Förkunskaper: Gå igenom pollinatörers förutsättningar vad gäller tillgång till mat och boplatser. Genomför gärna övningarna Tacofredag utan bin? och Vad gör bin? innan fältuppgiften.

Genomförande

Dela in eleverna i grupper och förse varje grupp med varsitt inventeringsformulär. Gå igenom uppgiften och för ett samtal kring binas behov av tillgång till mat och boplatser. Se Faktablad: Så kan du hjälpa de vilda bina.

Låt eleverna ge sig ut på skolgården eller i närmiljön kring skolan (ett vildbi rör sig inom en radie av några hundra meter). Med hjälp av formuläret undersöker eleverna vilka förutsättningar som finns för vilda bin att hitta mat och boplats. Uppmana eleverna att dokumentera med foton.

Diskutera gemensamt elevernas resultat av inventeringen. 

Extra kul - designuppgift!

Låt eleverna skapa en egen design (digital eller analog bild) över hur platsen skulle kunna förändras för att ge goda förutsättningar för pollinerare. Uppmana till kreativa lösningar!  

Låt eleverna presentera sin design på det sätt klassen kommit överens om.

Tips! Låt eleverna hjälpa de vilda bina. Se länk för förslag till olika hjälpinsatser.

Mer fakta om bin

Nyckelord: vildbi, bi, humla, fjäril, skalbagge, boplats, föda, designa för biologisk mångfald, hjälp naturen, naturglasögon, skolgård, närmiljö, ute, utomhus, analys, aktivitet, fältstudie, gruppuppgift.

Skolträdgården

En oas av skolmaterial om odling och biologisk mångfald.

Skolträdgården
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll