Illustration: Lär dig 8 biarter i Sverige

Ser du skillnad på ett citronbi och ett småsovarbi? Träna på att känna igen åtta olika arter av bin med hjälp av illustrationen. Skriv ut som affisch eller använd digitalt.

Affischen som pdf - välj bland beige eller vit bakgrund:

bin, bi, vildbi, vildbin, arter, pollinatör, pollinatörer, svenska

Träna arterna i ett digitalt quiz:

Läs mer i våra faktablad om bin

Nyckelord: Citronbi, honungsbi, jordhumla, klöverhumla, rosentapetserarbi, rödmurarbi, småsovarbi, vårsidenbi, bildstöd, illustration, pollinatörer, humla, humlor, vildbin, solitära bin, sociala bin, illustration, affisch, poster, bildstöd, arter, artkunskap, biologisk mångfals, ekosystemtjänster, pollinatörer, djur, natur.

Gillas av 2

Relaterat innehåll