Vårt fossila samhälle (7-9, Gy)

Hur påverkar fossila bränslen vårt samhälle och klimatet? Använd bildspelet för att samtala och reflektera över livsstil och klimatpåverkan.

Ämnen: Bi, Fy, Ke, Sh, Tk

Länk till läroplanskopplingar: 7-9, gymnasiet.

Tid: Ca 1 lektion.

Målet med lektionen är att eleverna får ökad medvetenhet om hur mycket i vardagen som kräver förbränning av fossila bränslen och förståelse för vilken effekt detta har på naturliga processer som växthuseffekten och kolets kretslopp.

Genomförande

Gå igenom bildspelet med hjälp av talmanuset. Diskussions- och skrivövningar är inbakade i bildspelet. Dela länk eller dela ut papper med faktabladet om kolets kretslopp och människans påverkan inför sista övningen. Ha illustrationen om kolets kretslopp uppe på skärmen.

Tips! Lektionen Koll på kol går djupare in på kolets kretslopp.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll