Tankar om framtiden (7-9, Gy)

Hur ser klassen på sin och Sveriges framtid i klimatfrågan? Detta bildspel öppnar upp för diskussioner om hur tankar om framtiden påverkar de beslut som tas i nuet och hur de beslut som tas idag påverkar framtiden.

Ämnen: Sh, SO, Tk

Tid: Ca 45 - 60 min.

Länk till läroplanskopplingar: 7-9, gymnasiet.

Ofta tänker vi på framtiden som något passivt, något som sakta närmar sig nuet tills den är här. Framtiden är dock inte förutbestämd, den formas av de beslut vi tar och hur vi agerar. Vår uppfattning om framtiden och nuet står alltid i relation till varandra och påverkar varandra. Särskilt inom politiken är det vanligt att man genom att beskriva en viss framtid försöker motivera folk till att göra vissa saker i nuet.

Målet med Tankar om framtiden är att stärka elevernas framtidskunnighet, alltså att utveckla förmågan att kritiskt granska olika framtidsberättelser och förmågan att formulera sina egna önskade framtider. Bildspelet är framtaget som en förövning till Bortom fossilsamhället, men fungerar även fristående.

Genomförande

Börja med att låta klassen blunda och lyssna på ljudklippet med Emil Jensen.

_dwFbzTXNvw poster image

Visa sedan bildspelet. Gör den första diskussionsövningen och gå därefter igenom resten av bildspelet bild för bild. Avsluta med att göra övningen Fyra axlar och diskutera den antingen under tiden ni gör den eller efteråt.

Arbeta vidare!

Fortsätt arbeta med materialet i Bortom fossilsamhället, som syftar till att ge eleverna fördjupad kunskap om klimatomställning och möjlighet att arbeta aktivt och kreativt. Med fantasi, bilder och berättelser blir klimatomställningen påtaglig och greppbar samtidigt som övningen ger fördjupad kunskap och reder ut begrepp. Arbetet avslutas med att eleverna skriver egna berättelser om klimatomställningen.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll