Vem är vem?

Bi, humla och geting vad skiljer dem åt? Vem har mest päls och vem har den smalaste midjan?

Passar som inledning till vidare arbete om insekter, pollinering, ekosystem och biologisk mångfald.

Ämnen: Bi, NO, Sv.
Åk: F-9
Tid: ca 15 min

Genomförande

artkunskap, bi, humla, geting, skolmaterial

Titta på den första bilden. Låt eleverna gissa. Fånga upp vad eleverna redan vet. Har eleverna några förslag på hur man kan skilja dem åt?

artkunskap, bi, humla, geting, skolmaterial

Titta på den andra bilden med de korta beskrivningarna av vad som utmärker var och en.

Mer om bin

Quiz: Känner du igen de 8 biarterna?

Fältuppgift: Gå ut och studera flygande insekter på skolgården eller i närmiljön. Låt eleverna fota av de insekter de hittar och arbeta vidare med dem i klassrummet.

Till Artdatabanken: Artbestämning och artnycklar av bin

Till lektioner, quiz och insatser för bin:
Skolmaterial om bin

Nyckelord: Arter, artkunskap, djur, natur, biologisk mångfald, pollinering, pollinatörer, ekosystemtjänster, insekter, gaddsteklar, vem är vem, bi, humla, geting.

Gillas av 2

Relaterat innehåll