Företag

Ge en företagsgåva i jul

Vår planet, vårt hem, vårt gemensamma ansvar. Naturskyddsföreningen har kämpat för naturen i över 100 år och tillsammans med människor och företag fortsätter vi att påverka utvecklingen i vår närhet och i världen. Det handlar om en hållbar framtid på en frisk och levande planet. Det önskar vi oss till jul.

Genom ert stöd och engagemang arbetar vi tillsammans för att framtida generationer ska kunna leva på en frisk och levande planet.

Som tack för er julgåva får ni ett animerat diplom och ett julsigill, digitalt verifierat av TRUE Original. Diplomet är enkelt att dela och sigillet fungerar som både webbknapp och mejlsignatur. Självklart får ni även det klassiska digitala kommunikationspaketet med diplom, mejlsignatur, webbknapp och delningsbild för sociala medier.

Ni kan själva välja ett särskilt område att öronmärka er julgåva till genom att välja ändamål i menyn nedan. Längst ned på sidan kan ni läsa om våra olika arbetsområden.

Steg 1 av 4

Välj ett område

Steg 2 av 4

Välj belopp

Steg 3 av 4

Fyll i era uppgifter

Steg 4 av 4

Betala via faktura

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Naturskyddsföreningen. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas och kan läsa mer om det här.

CNH9RWHT87Q poster image
mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

skog

Ge en julgåva till skogen!

Naturskyddsföreningen arbetar för att bevara och restaurera värdefulla skogar. Vi verkar för en ny svensk skogspolitik för att möjliggöra omställningen mot ett hållbart och klimatanpassat skogsbruk. Våra miljöjurister granskar domstolarnas arbete för att se till att lagstiftningen följs, och vi sitter med när nya lagar och förordningar tas fram. Inom vårt arbete för skogen ingår även bevarandet av vitryggig hackspett. Den vitryggiga hackspetten är en av våra mest hotade arter och visar hur illa det är ställt med våra svenska skogar. 

Med er företagsgåva stödjer ni Naturskyddsföreningens arbete för att bevara skyddsvärd skog och för en ny, bättre skogspolitik som säkerställer skogens alla värden.  

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Hav och vatten 

Ge en julgåva till hav och vatten

Naturskyddsföreningen har länge arbetat med ett flertal viktiga havs- och vattenfrågor. Vi har under de senaste åren haft ett stort fokus på miljövänligare vattenkraft, åtgärder mot övergödning, främjandet av ett skonsamt fiske, ökat skydd av hav och marina ekosystem, och att minska användandet av giftiga båtbottenfärger. I dagsläget jobbar vi såväl nationellt som internationellt för en hållbar användning och förvaltning av våra hav och vatten. 

morötter, morot, barnhand, jordbruk, regnjacka, odling, grönsaker, jord, barn, hand,

mat och jordbruk

Ge en julgåva till ett hållbart jordbruk! 

Jordbruket ska försörja och mätta en växande befolkning, bidra till ett hållbart nyttjande av jordens resurser och dessutom anpassas till ett föränderligt klimat. Det är en stor utmaning som kräver nya förhållningssätt.  

Framtidens matproduktion är beroende av friska ekosystem. Jordbruket kommer alltid medföra miljöbelastningar, men kan också bidra till att stärka den biologiska mångfalden. Övergödning och föroreningar i sjöar och hav fortsätter vara ett problem och jordbrukets klimatpåverkan är stor. Utbredd användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel bidrar till urholkning av odlingslandskapets biologiska mångfald. Därför förespråkar Naturskyddsföreningen miljökloka val av livsmedel, såsom säsongsanpassade, närodlade och ekologiska råvaror. Ett jordbruk med betande djur utan kemiska bekämpningsmedel gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar.

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för att vi i framtiden ska klara av klimatförändringar och Naturskyddsföreningen arbetar hårt för att förändra jordbruket – både i Sverige, EU och världen. Framtiden behöver ett hållbart jordbruk.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Klimat

Ge en julgåva till klimatet! 

Naturskyddsföreningens klimatarbete är omfattande och som en del av det ingår arbetet för att ställa om de ekonomiska drivkrafter som idag gynnar fossil energi och för att fasa ut dessa subventioner. Vi granskar även exportkrediter, AP-fonder och statliga bolag, som idag ofta bidrar till den fossila ekonomin i stället för att arbeta för fossilfrihet.  
För att vi ska lyckas påverka politiker och våra medmänniskor krävs omfattande resurser. Ni kan hjälpa till genom en företagsgåva.  

sjö, friluftsliv, solnedgång, utflykt, vatten, tvätta sig, rent vatten, hemester,

Miljögifter 

Ge en julgåva till en giftfri vardag!

Under många år har Naturskyddsföreningen varnat för farliga kemikalier i vår vardag och drivit på för en tuffare lagstiftning. Framför allt har vi uppmärksammat att barn är extra känsliga. Operation giftfri förskola ledde till att över 75 procent av landets kommunala förskolor rensade bort saker med kemikalier som idag är förbjudna eller bevisat farliga för hälsan. Till det tillkommer en mängd privata förskolor. Med hjälp av engagerade ideellt aktiva, föräldrar, förskolepersonal och politiker har vi fått bort mängder med farliga ämnen från den svenska förskolan.  

Just nu pågår en utvärdering av EU:s lagstiftning för material i livsmedelskontakt, och Naturskyddsföreningen är självklart med och påverkar så att lagstiftningen blir så bra som möjligt både för vår hälsa och för naturen. 

Dalarna, naturreservat, skog, natur, gran, granskog, landskap, trädtoppar,

Vill ditt företag göra mer? Bli stödföretag 2023!

Det finns många sätt att stödja oss på. Du väljer själv vilken nivå som passar ditt företag bäst.