Hög tid för en tuffare klimatpolitik

Klimatförändringarna toppar listan över vad som oroar människor mest i Sverige. Samtidigt visar forskning att vi inte lyssnar på larmrapporterna. Nu är det dags att se sanningen i vitögat, trots att den kan verka skräckinjagande. Om vi ska kunna vända utvecklingen krävs en ökad medvetenhet och en klimatklok politik. För när ska vi rädda livet på jorden om inte nu?

Vänstra bilden är tagen av Carl Müller & Sohn mellan 1927 och 1937, den högra bilden är tagen av Tyrone Martinsson 2012. Båda bilderna föreställer Magdalenefjorden, Svalbard, och de visar Gullybreen (Gullyglaciären).

Miljöförstöring och förändringar i klimatet toppar SOM-institutets lista över vad som oroar oss mest. På senare tid har klimatet fått mer utrymme också i politiken – och visst märks det i vissa beslut. Men än så länge är de klimatmodiga insatserna för få, och för små.

Vi vill se större och fler politiska beslut som prioriterar klimatet. För klimatförändringarna är inte en fråga som bara spelar roll för våra barn och barnbarn. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår för fullt redan nu. Än så länge går den att begränsa. Men det krävs att vi agerar nu.

Alla våra klimatkrav till Sveriges politiker hittar du här.

Skarpt läge

Naturskyddsföreningen vill se en tuffare klimatpolitik och politiker som gör allt för att uppfylla det Sverige lovat i Parisavtalet. Avtalet säger att uppvärmningen ska begränsas till väl under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grads uppvärmning. Om vi inte lyckas med det kommer konsekvenserna att bli enorma. Extremväder kommer bli allt vanligare, naturområden och arter kommer att hotas och många miljoner människor kommer tvingas fly från sina hem. 

Det är med andra ord skarpt läge för klimatet. Att uppfylla det vi lovat i Parisavtalet är faktiskt det minsta vi kan göra. Men med dagens klimatpolitik är vi på väg mot en värld som är betydligt varmare än 2 grader.

Här kan du läsa mer om konsekvensena av den globala uppvärmningen vid olika graders uppvärmning.

Fortsätt tjata om klimatet

Trots att klimatförändringarna brukar beskrivas som vår tids ödesfråga pratas det på tok för lite om klimatet. Och för att vi ska lyckas uppfylla Parisavtalet måste vi veta vad vi pratar om. Därför kommer vi fokusera på att prata mer om klimatförändringarna. Och vi kommer fortsätta tjata om klimatet inför valet 2018. 

Gör det du också! Mejla dina politiker, berätta för dina vänner och sprid ordet på sociala medier. För ju fler vi är som klimattjatar desto större skillnad kan vi göra. 

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.