PostkodLotteriet

Naturskyddsföreningen är sedan 2010 förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet. Varje år fördelar de sitt överskott till organisationer som är verksamma inom ideell sektor.

Postkodlotteriet har delat ut över 10,1 miljarder kronor till den ideella sektorn sedan de startade i Sverige. De knappt 60 förmånstagarna är organisationer som arbetar inom områden som mänskliga rättigheter, natur och miljö, forskning och hälsa.

Naturskyddsföreningen behöver pengar för att kunna påverka politiker, jaga miljöbovar och påverka lagstiftningen. I 2020 års utdelning fick Naturskyddsföreningen 16 miljoner kronor i så kallat basstöd, alltså pengar som inte är öronmärkta till ett specifikt verksamhetsområde utan fria att användas där vi anser att de gör mest nytta. Naturskyddsföreningen kommer att använda dessa inom de natur- och miljöområden vi arbetar med på uppdrag av våra medlemmar. 

Varje år utlyser också Postkodlotteriet ett antal specialprojektfonder, pengar som kan sökas för projekt som ligger utanför ordinarie verksamhet. Naturskyddsföreningen driver i dag fyra olika specialprojekt, både i ensam regi och i samarbete med andra organisationer.

Företagssamarbeten för mer miljönytta

Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad olika organisationer och företag för att sprida intresse för naturen och förbättra situationen för miljö och människor. Det ekonomiska stöd vi får går till vår verksamhet möjliggör arbete vi annars inte kunnat genomföra. Vi väljer noggrant vilka vi samarbetar med.

Läs mer här om våra företagssamarbeten >> 

Postkodlotteriet är en av våra samarbetsorganisationer. Ett vinstdrivande företag med en övertygelse om att världen blir bättre med ett starkt civilsamhälle. I dagsläget har Postkodlotteriet ett 50-tal ideella organisationer som förmånstagare och utöver Naturskyddsföreningen finns Friluftsfrämjandet, Amnesty International, Svenska Röda Korset och Barncancerfonden.

Här kan du läsa mer om Svenska Postkodlotteriet >>