PostkodLotteriet

Naturskyddsföreningen är sedan 2010 förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet. Varje år fördelas Svenska Postkodlotteriets överskott till organisationer som är verksamma inom ideell sektor.

I och med 2019 års utdelning har Svenska Postkodlotteriet delat ut över tio miljarder kronor till den ideella sektorn sedan starten i Sverige. Förmånstagarna är organisationer som arbetar inom områden som mänskliga rättigheter, natur och miljö, forskning och hälsa.

Naturskyddsföreningen behöver pengar för att kunna påverka politiker, jaga miljöbovar och påverka lagstiftningen. 2019 fick Naturskyddsföreningen 15,3 miljoner kronor i så kallat basstöd från Svenska Postkodlotteriet. Vi kommer att använda det inom våra fem verksamhetsområden på uppdrag av våra medlemmar: naturvård, skog, hav, jordbruk, miljögifter och klimat. 

Varje år utlyser också Svenska Postkodlotteriet ett antal specialprojektfonder, pengar som kan sökas för projekt som ligger utanför ordinarie verksamhet. Naturskyddsföreningen driver i dag fem olika specialprojekt, både i ensam regi och i samarbete med andra organisationer.

Företagssamarbeten för mer miljönytta

Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad olika organisationer och företag för att sprida intresse för naturen och göra nytta för miljö och människor. Det ekonomiska stöd vi får går till vår verksamhet och gör stor nytta för naturen och miljön. Vi väljer noggrant vilka vi samarbetar med.

Läs mer här om våra företagssamarbeten >> 

Svenska Postkodlotteriet är en av våra samarbetsorganisationer. Ett vinstdrivande företag med en vision och affärsidé att samla in så mycket pengar som möjligt till sina förmånstagare. Andra förmånstagare är till exempel Friluftsfrämjandet, Amnesty International och Barncancerfonden. 

Här kan du läsa mer om Svenska Postkodlotteriet >>