Byt till ekologisk citrusfrukt i jul

Citron, satsumas, mandarin, clementin och apelsin är alla exempel på citrusfrukter som vi äter mycket av under julen. Det är också exempel på värstingar när det kommer till användningen av kemiska bekämpningsmedel. Tester på oekologisk frukt visar att var femte citrus innehåller spår av nervgiftet klorpyrifos, ett skadligt bekämpningsmedel EU nyligen beslutat att förbjuda.

Citrus är en värsting när det kommer till rester av kemiska bekämpningsmedel, det visar Livsmedelsverket stickprov av frukt i svenska livsmedelsbutiker. I princip hundra procent av proverna innehöll rester av svamp- och/eller insektsmedel, vanligast var svampmedlet imazalil och tiabendazol. I tio fall var halterna så pass höga att de överskred gränsvärdena och i prover av både grapefrukt, apelsin, satsumas och clementin hittades rester av bekämpningsmedel som förbjudits inom EU.

Det vanligaste insektsmedlet Livsmedelsverket hittade var klorpyrifos. Ett ämne som kan orsaka utvecklingsskador på mänskliga foster och lägre IQ hos barn. I tester under 2019 hittades klorpyrifos i 22 procent av proverna, alla under det gällande gränsvärdet för ämnet. Men gränsvärden är en färskvara och i fallet med nervgiftet klorpyrifos har ny fakta visat att det inte går att fastställa en säker halt.

Inga säkra gränsvärden av klorpyrifos

Idag gör forskarna en annan bedömning av klorpyrifos. En ny studie visar att alla testade doser av klorpyrifos ger skador på nervsystemet. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa slutsats är att därför att det inte går att sätta ett säkert gränsvärde för ämnet. Som en reaktion har EU beslutat att användningen av klorpyrifos inte längre ska vara tillåtet inom Europa efter januari 2020. Äntligen! Men beslutet att förbjuda klorpyrifos hinner tyvärr inte påverka årets apelsiner, clementiner eller citroner.

Nervgiftet blir kvar i svenska butiker

Klorpyrifos är sedan tidigare förbjudet vid odling i Sverige men har varit tillåtet i många länder inom Europa och nästan alla länder utanför. Ungefär 30 procent av all frukt som importeras till svenska butiker kommer från länder utanför EU. Det betyder att Sverige antagligen kommer att fortsätta  köpa in frukt från länder där klorpyrifos är tillåtet även efter det att förbudet inom EU blir verklighet. Ett europeiskt förbud skyddar alltså inte svenska konsumenter helt från att utsättas för rester av nervgiftet.

Ekologisk citrus för en god jul

Du som vill fira jul utan rester av bekämpningsmedel i allmänhet eller rester av nervgift i synnerhet kan välja ekologiska citrusfrukter. Ekologisk frukt odlas aldrig med kemiska bekämpningsmedel, och det gäller eko från alla länder. Eko är en god jul på riktigt helt enkelt!

Bli medlem!

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.