Klimatkrav till Sveriges politiker

Om vi ska kunna begränsa de mest katastrofala följderna av den globala uppvärmningen måste utsläppen minska radikalt. I Sverige står 7 av 8 riksdagspartier bakom klimatlagen, och har därmed kommit överens om att prioritera klimatet. Men trots det minskar utsläppen inte i den takt som behövs. Ytterligare krafttag krävs. Naturskyddsföreningen anser att det ska införas ett förbud mot fossila bränslen senast år 2030. Det är ett av de klimatkrav vi ställer på politikerna. Här listar vi fem saker som Sveriges regering och de nya riksdagsledamöterna måste göra för att bedriva en tuffare klimatpolitik.

Foto:

Anders Hellberg

Vi är just nu på väg mot 3 graders global uppvärmning och utsläppen minskar i stort sett inte alls – varken i Sverige eller globalt. Om vi ska kunna undvika de mest katastrofala effekterna av klimatförändringarna så måste världens politiker prioritera klimatet. Det gäller i allra högsta grad även här i Sverige. För även fast vi har en nationell klimatlag som säger att vi ska minska våra utsläpp till netto noll år 2045 så går utsläppen inte ner i den takt som behövs för att klara målet, och ännu mindre för att vi ska kunna begränsa uppvärmningen till max 1,5 grader. 

Här kan du läsa mer om 1,5-gradersmålet och den senaste rapporten från IPCC.

Trots att det sker en hel del och att den politiska viljan att prioritera klimatet faktiskt märks allt mer så är dagens klimatpolitik inte tillräckligt tuff för att vi ska kunna vända utvecklingen. Nu är det hög tid för en ännu skarpare klimatpolitik. Vi vill se modiga politiker som tar tuffa klimatpolitiska beslut – på riktigt. Några av de förändringar vi vill se är:

1. Förbjud fossila bränslen

Hela 70 procent av vår klimatpåverkan i Sverige har fossilt ursprung. Satsningar som gjorts hittills har inte lett till att den fossila energianvändningen minskat i tillräckligt snabb takt. En fortsatt förbränning av fossila bränslen hotar överlevnaden för människor, växter, djur och hela samhällen och är helt oförenligt med såväl internationella som nationella klimatmål. 

Här kan du enkelt kontakta politiker själv och kräva en tuffare klimatpolitik.

Det är hög tid att se klimatfrågan som så allvarlig som den är. För att ha en chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader krävs ett fossilförbud. I januariöverenskommelsen som slutits mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet ingår det att det nu ska utredas hur och när fossila bränslen helt kan fasas ut i Sverige. Här är det ju när som är helt avgörande. Om Sverige vill fortsätta ta ledartröjan i klimatarbetet bör de fossila bränslena vara helt utfasade,rentav förbjudna, senast 2030. 

Mer om detta krav kan du läsa i vår debattartikel som publicerades i Aftonbladet.

2. Presentera en tuff klimathandlingsplan

Enligt klimatlagen som beslutades av riksdagen sommaren 2017 ska den nya regeringen efter valet presentera en klimathandlingsplan för mandatperioden.

 Vi vill se en tuff klimatplan med höga ambitioner. För att ligga i linje med riksdagens egna klimatmål måste utsläppen minska med ungefär minst 20 procent jämfört med i dag under nästa mandatperiod, vilket motsvarar minst 6 procent per år. Om Sverige ska leva upp till Parisavtalet bör minskningen vara den dubbla. För att klara det måste planen därför adressera Sveriges alla utsläpp, inklusive de som orsakas utomlands genom konsumtion och statliga investeringar.

Klimathandlingsplanen måste också innehålla konkreta styrmedel för hur varje sektor ska kunna nå nära nollutsläpp och se till att hela budgeten klimatsäkras  – inga investeringar som försvårar uppfyllandet av klimatmålen får tillåtas.

Tillsammans med 19 andra organisationer har vi tagit fram en checklista med krav på klimathandlingsplanen. Hela checklistan hittar du här.

3. Ta ansvar för Sveriges alla utsläpp

Sveriges klimatpåverkan är större än vad som syns i statistiken, här räknas till exempel varken flygresor till andra länder eller klimatpåverkan av importerade varor. Vårt bidrag till klimatförändringarna är alltså mer betydande än vad politikerna vill erkänna. Läs mer i artikeln Politiker – sluta dölja Sveriges utsläpp!

Vi vill att Sverige tar ansvar för samtliga utsläpp och att politikerna sätter upp mål att minska även de konsumtionsbaserade utsläppen till nära noll senast 2040. 

4. Avskaffa klimatskadliga subventioner

Mer än 30 miljarder kronor per år går i dag till att subventionera användning av fossila bränslen i Sverige. Detta är oacceptabelt, då det direkt motverkar klimatarbetet och bromsar resan mot nollutsläpp. Dessutom kostar sänkta energi- och koldioxidskatter och andra klimatskadliga subventioner staten mångmiljardbelopp, pengar som skulle kunna användas i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Mer om de klimatskadliga subventionerna kan du läsa här.

Sverige har i internationella sammanhang lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020, en deadline som närmar sig med stormsteg. Därför måste den nya regeringen och riksdagen besluta om att fasa ut merparten av dessa subventioner så snart som möjligt, redan under den här mandatperioden. 

5. Minska världens energifattigdom med hjälp av förnybar energi

Än i dag lever över en miljard människor utan el. I dag bidrar Sverige till utbyggnad av fossil energi genom bistånd och exportkrediter. Det bidrar ytterligare till klimatförändringarna men ger ingen ökad energitillgång.

Sverige måste genast upphöra med att finansiera fossil energi och istället bidra till att minska världens energifattigdom genom utbyggnad av förnybar energi, som sol och vind, utan att öka skadorna på naturen eller människors hälsa.

Vill du veta mer? Läs vår rapport om att Världsbanken försvårar för länder att leva upp till Parisavtalet genom att ge stöd till fossil energi.

Ställ krav på din politiker

Hjälp oss pusha på politikerna för en tuffare klimatpolitik. Ju fler vi är som kräver förändring desto större skillnad kan vi uppnå.