Klimatkrav till Sveriges politiker

Om vi ska kunna begränsa de mest katastrofala följderna av den globala uppvärmningen måste utsläppen minska radikalt. I Sverige står 7 av 8 riksdagspartier bakom klimatlagen, och har därmed kommit överens om att prioritera klimatet. Men trots det minskar utsläppen inte i den takt som behövs. Ytterligare krafttag krävs. Naturskyddsföreningen anser att det ska införas ett förbud mot fossila bränslen senast år 2030. Det är ett av de klimatkrav vi ställer på politikerna. Här listar vi fem saker som Sveriges regering och riksdagsledamöter måste göra för att bedriva en tuffare klimatpolitik.

Foto:

Anders Hellberg

Vi är just nu på väg mot tre graders global uppvärmning. Någon minskning av utsläppen ser vi ännu inte globalt. Det är illa, eftersom utsläppen måste ner till nära noll så snart som möjligt om vi ska kunna undvika de mest katastrofala effekterna av klimatförändringarna. Världens politiker måste därför prioritera klimatet. Det gäller i allra högsta grad även här i Sverige. För även fast vi har en nationell klimatlag som säger att vi ska minska våra utsläpp till netto noll år 2045 så går utsläppen inte ner i den takt som behövs för att klara målet, och ännu mindre för att vi ska kunna begränsa uppvärmningen till max 1,5 grader. 

Här kan du läsa mer om 1,5-gradersmålet och den senaste rapporten från IPCC.

Trots att det sker en hel del och att den politiska viljan att prioritera klimatet faktiskt märks allt mer så är dagens politik inte tillräckligt tuff för att vi ska kunna vända utvecklingen. Nu är det hög tid för en ännu skarpare politik där hela samhället behöver utvecklas i linje med klimatmålen. Vi vill se modiga politiker som tar tuffa klimatpolitiska beslut – på riktigt. Några av de förändringar vi vill se är:

1. Förbjud fossila bränslen

Hela 70 procent av vår klimatpåverkan i Sverige har fossilt ursprung. Satsningar som gjorts hittills har inte lett till att den fossila energianvändningen minskat i tillräckligt snabb takt. En fortsatt förbränning av fossila bränslen hotar överlevnaden för människor, växter, djur och hela samhällen och är helt oförenligt med såväl internationella som nationella klimatmål. 

Det är hög tid att se klimatfrågan som lika allvarlig som den är. För att ha en chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader krävs ett fossilförbud. Eftersom Sverige har ambitionen att bli världens första fossilfria välfärdsnation är det helt naturligt att vi börjar med att införa ett fossilförbud här hemma. I januariöverenskommelsen som slutits mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet ingår det att utreda hur och när fossila bränslen helt kan fasas ut i Sverige. Om Sverige vill fortsätta ta ledartröjan i klimatarbetet bör de fossila bränslena vara helt utfasade, rentav förbjudna, senast 2030. 

Mer om detta krav kan du läsa i vår debattartikel som publicerades i Aftonbladet.

2. Presentera en tuff klimathandlingsplan

Enligt klimatlagen som beslutades av riksdagen sommaren 2017 ska den nya regeringen efter valet presentera en klimathandlingsplan för mandatperioden.

 Vi vill se en tuff klimatplan med höga ambitioner. För att ligga i linje med riksdagens egna klimatmål måste utsläppen minska med ungefär minst 20 procent jämfört med i dag under nästa mandatperiod, vilket motsvarar minst 6 procent per år. Om Sverige ska leva upp till Parisavtalet bör minskningen vara den dubbla. För att klara det måste planen därför adressera alla sektorer, alla politikområden och Sveriges alla utsläpp, inklusive de som orsakas utomlands genom konsumtion och statliga investeringar.

Klimathandlingsplanen måste också innehålla konkreta styrmedel för hur varje sektor ska kunna nå nära nollutsläpp och se till att hela budgeten klimatsäkras – inga investeringar som försvårar uppfyllandet av klimatmålen får tillåtas.

Tillsammans med 19 andra organisationer har vi tagit fram en checklista med krav på klimathandlingsplanen. Hela checklistan hittar du här.

3. Ta ansvar för Sveriges alla utsläpp

Sveriges klimatpåverkan är större än vad som syns i den officiella statistiken, här räknas till exempel varken flygresor till andra länder eller klimatpåverkan av importerade varor. Vårt bidrag till klimatförändringarna är alltså mer betydande än vad politikerna vill erkänna. Läs mer i artikeln Konsumtionsbaserade utsläpp – de dolda utsläppen.

Vi vill att Sverige tar ansvar för samtliga utsläpp och att politikerna sätter upp mål att minska även de konsumtionsbaserade utsläppen till nära noll senast 2040. I januariöverenskommelsen ingår det att det nu ska utredas ett mål för de konsumtionsbaserade utsläppen. Vi vill se att det arbetet kommer igång snarast och att ett sådant mål blir helt integrerat i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket. 

4. Avskaffa klimatskadliga subventioner

Mer än 30 miljarder kronor per år går i dag till att subventionera användning av fossila bränslen i Sverige. Detta är oacceptabelt, då det direkt motverkar klimatarbetet och bromsar resan mot nollutsläpp. Dessutom kostar sänkta energi- och koldioxidskatter och andra klimatskadliga subventioner staten mångmiljardbelopp, pengar som skulle kunna användas i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Mer om de klimatskadliga subventionerna kan du läsa här.

Sverige har i internationella sammanhang lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020, en deadline som närmar sig med stormsteg. Därför måste besluta om att fasa ut dessa subventioner så snart som möjligt, redan under den här mandatperioden. 

5. Minska världens energifattigdom med hjälp av förnybar energi

Än i dag lever över en miljard människor utan el. I dag bidrar Sverige till utbyggnad av fossil energi genom bistånd och exportkrediter. Det bidrar ytterligare till klimatförändringarna men ger ingen ökad energitillgång.

Sverige måste genast upphöra med att finansiera fossil energi och istället bidra till att minska världens energifattigdom genom utbyggnad av förnybar energi, som sol och vind, utan att öka skadorna på naturen eller människors hälsa.

Vill du veta mer? Läs vår rapport om att svenska staten möjliggör fossila satsningar utomlands. 

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.