Dags att välja vego på lunchen!

Köttförbrukningen i Sverige slog nytt rekord förra året. Samtidigt vet vi att kött- och mejeriprodukter påverkar klimatet lika mycket som utsläppen från alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans. Vi behöver dra ner på mängden kött för att vända den negativa trenden. Så, du som vill äta mindre kött – varför inte börja med lunchen?

Vad vi väljer att äta påverkar klimatet. Faktum är att nästan en tredjedel av hushållens klimatpåverkan kommer från just maten – där vår köttkonsumtion står för den största delen av utsläppen. Om du väljer en vegorätt minskar du i genomsnitt måltidens klimatpåverkan med mer än hälften.

Läs mer om hur du kan klimatmaxa maten här.

Enligt siffror från FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, står köttproduktionen för omkring 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det finns flera anledningar till köttets klimatpåverkan. Idisslande djur, som kor och får, släpper till exempel ut stora mängder metan, en växthusgas som är ännu mer skadlig för klimatet än koldioxid. Inom köttproduktionen står också odlingen av fodret och djurens avföring för stora utsläpp. Dessutom är det oftast betydligt mer resurseffektivt att producera vegetabilisk mat direkt till oss människor istället för att använda marken för foderproduktion till djur.

Vegopepp i stället för nya köttrekord

De senaste 20 åren har köttförbruktningen (konsumtion och svinn) i Sverige ökat med 45 procent. I dag köper vi i genomsnitt totalt 87 kilo per person och år. Det är en köttmängd som varken är hälsosam eller miljömässigt hållbar – alltså en trend det är på tiden att bryta.

Att välja vego till lunch kan vara ett bra sätt att komma igång. Just vid lunchen kan det till exempel vara extra svårt att styra över innehållet i sin mat för den som inte äter egenlagat. Det är sällan som det framgår hur köttet som serveras på restaurang, i skolmatsalar eller i färdiga butiksmåltider har producerats. Ett sätt att slippa den svårigheten är att rätt och slätt skippa lunchköttet.

Ytterligare ett skäl att välja vego just på lunchen är att vi många gånger kan styra över vår lunch utan att det påverkar familjemedlemmar, vänner eller bekanta som kanske propsar på att äta kött i varje måltid. För dig som vill dra ner på köttätandet – anta utmaningen och ät vego på lunchen du med!

Hjälp oss att övertala fler – här finns argumenten du behöver.

Vad du äter på lunchen spelar roll

Att byta ut 100 gram nötkött mot motsvarande mängd protein från baljväxter innebär en besparing på omkring 1,9 kilo växthusgaser – samma mängd utsläpp som en bilresa på 1,3 mil orsakar. Byter du till lunchvego alla veckans dagar motsvarar besparingen alltså 9,1 mils bilkörning.

Här finns mer information om köttets klimatpåverkan.

Kött från olika djur har olika stor klimatpåverkan. Generellt sett påverkar till exempel idisslande djur klimatet mer än andra. Men betande djur kan också vara till nytta för miljön om de betar i hagmarker och äter gräsfoder – de håller landskapet öppet och skapar miljöer där växter, insekter och fåglar trivs. Den köttproduktion som kan innebära miljöfördelar är det ekologiska och svenska naturbetesköttet. Men tyvärr utgör det köttet bara en liten del av den totala köttproduktionen. Läs mer om varför betesmarken är viktig här.

Med andra ord är dina matval viktiga också för klimatet. Så, för dig som vill äta mer hållbart, här är några tips:

  • Ät mer vego.
  • Välj kött med omsorg.
  • Släng inte mat.
  • Ät ekologiskt.

Här kan du läsa mer om fördelarna med ekologisk produktion 

 

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.