PFAS – vår tids värsta miljögift?

Vissa är cancerframkallande och kan orsaka leverskador. Andra har i djurförsök visat sig påverka reproduktionsförmågan och immunsystemet. Flera tusen är inte ens testade. Ändå får de finnas i vanliga produkter som smink, kläder och möbler. Vi pratar om PFAS, en grupp ämnen som är extremt svårnedbrytbara och som vi alla har i blodet – till och med isbjörnarna långt borta i Arktis.

Sverige måste förbjuda evighetskemikalierna PFAS.  

PFAS (högfluorerade ämnen, förkortningen står för "poly- och perfluorerade alkylsubstanser") är en grupp på över 4 700 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. De används som ytbehandling i många produkter, som kläder, skor, matförpackningar och stekpannor. De finns i brandskum och skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik.

Alla PFAS är skapade av människan. De första började användas redan på 50-talet, men nya användningsområden har gjort att utsläppen accelererat under de senaste decennierna. Det är först under senare tid som vi har börjat förstå hur farliga och vitt spridda de här ämnena är.

Vår tids PCB

Man kan tycka att vi människor borde ha lärt oss av historien. Inte minst efter skandalerna med PCB och DDT, ämnen som visade sig vara både svårnedbrytbara och skadliga för djurs och människors hälsa (i Sverige var sälarna och havsörnarna nära att dö ut). 

Men idag är vi precis lika obetänksamma när det gäller PFAS. I djurförsök har redan mycket små mängder PFAS visat sig ge tydliga skador på djurens reproduktionsförmåga, cellfunktioner och hormonsystem. Dessutom är PFAS-ämnen ännu mer svårnedbrytbara än PCB och DDT – faktum är att mycket tyder på att många PFAS inte bryts ned alls.

PFAS i vårt vatten

Idag finns PFAS överallt i vår miljö. De hittas i stora delar av vårt yt-, grund- och dricksvatten. Flera dricksvattentäkter i Sverige har fått stänga på grund av förhöjda halter av bland annat PFOS och PFOA – två av de värsta PFAS-ämnen vi idag känner till. Båda är reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. Ämnena kom ut i vattnet via brandskum.

Genom vatten, mat, hygienprodukter, luft och damm kan PFAS tas upp av levande varelser och lagras i bland annat levern, njurarna och blodet. 

>> Läs Sveriges Naturs granskning av hur PFAS hamnar i vårt dricksvatten 

Förbud mot ett par PFAS

I början av 2000-talet kom rapporter om att PFAS kunde hittas världen över, från fabrikspersonals blod till isbjörnar långt borta i Arktis. Det ledde till att PFOS förbjöds 2008, och att PFOA blir förbjudet december 2020. Flera av ersättarna misstänks dock vara lika problematiska men  är fortfarande tillåtna. Och nya, helt otestade PFAS-ämnen fortsätter att komma ut på marknaden. 

>> Studie om PFAS från Svenskt Vatten

Förbjud PFAS som grupp!

De studier som finns är mycket oroande. Därför anser vi på Naturskyddsföreningen att försiktighetsprincipen bör tillämpas och att alla högfluorerade ämnen bör förbjudas i konsumentprodukter.

Hej då miljögifter!

Vill du också vara med och detoxa planeten? Var med och bidra till vårt arbete för en giftfri vardag.