Att ta fram en miljöpolicy för organisationer och företag

Att ta fram en miljöpolicy för arbetsplatsen är ett viktigt arbete som visar medarbetare, kunder och konkurrenter att ni tar ansvar för framtiden och vill vara en del av lösningen på en av vår tids största utmaningar. Alla arbetsplatser behöver bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Oavsett var ni befinner er i processen – kanske ska ni ta fram en ny policy eller revidera en redan befintlig. Vi hjälper er att komma igång!

Större företag, med en omsättning på över 350 miljoner kronor eller en balansomslutning på över 175 miljoner och/eller över 250 anställda, har sedan 2017 lagkrav på sig att göra årliga hållbarhetsredovisningar. Merparten av de som omfattas av de obligatoriska hållbarhetsredovisningarna använder en standard från ​Global Reporting Initiative​ (GRI). Standarden är omfattande och inkluderar frågor som rör bland annat miljö, klimat, social hållbarhet och jämställdhet. Mindre organisationer och företag har inga formella krav på sig att hållbarhetsredovisa, men behöver ändå bedriva ett strukturerat miljöarbete. 

I det här dokumentet presenteras Naturskyddsföreningen övergripande miljöpolicy. Se det som en inspiration till hur ni kan arbeta med miljö- och hållbarhet på er arbetsplats, plagiera rakt av eller välj delar som ni tycker verkar vettiga. Begreppet hållbar utveckling rymmer social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Naturskyddsföreningens miljöpolicy har av förklarliga skäl ett ganska utpräglat miljöperspektiv. 

För mer information om redovisning som rör social och ekonomisk hållbarhet hänvisar vi er till GRI-standarden.

Vi delar också med oss om våra erfarenheter kring hur en miljöpolicy förankras internt i organisationen eller på företaget – ett arbete som inte bör underskattas. 

Hur stora är våra klimatmässiga fotavtryck egentligen? Det går att mäta – läs mer i dokumentet under rubriken klimatmätning. Dokumentet innehåller även en omfattande märkningsguide med de vanligaste miljömärkningarna samt vad de betyder.

Dokument

Bli först att gilla!