Att ta fram en miljöpolicy för organisationer och företag

Att ta fram en miljöpolicy för arbetsplatsen är ett viktigt arbete som visar medarbetare, kunder och konkurrenter att ni tar ansvar för framtiden och vill vara en del av lösningen på en av vår tids största utmaningar. Alla arbetsplatser behöver bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Oavsett om ni ska ta fram en ny miljöpolicy eller revidera en befintlig så finns här hjälp att komma igång!

Större företag, med en omsättning på över 350 miljoner kronor eller en balansomslutning på över 175 miljoner och/eller över 250 anställda, har sedan 2017 lagkrav på sig att göra årliga hållbarhetsredovisningar. Merparten av de som omfattas av de obligatoriska hållbarhetsredovisningarna använder en standard från ​Global Reporting Initiative​ (GRI). Standarden är omfattande och inkluderar frågor som rör bland annat miljö, klimat, social hållbarhet och jämställdhet.

Mindre organisationer och företag har inga formella krav på sig att hållbarhetsredovisa, men behöver ändå bedriva ett strukturerat miljöarbete. Oavsett storlek på organisationen eller företaget kan ni ta fram en miljöpolicy som ett ramverk för ert miljö- och hållbarhetsarbete.

I Naturskyddsföreningens övergripande miljöpolicy finns inspiration till hur ni kan arbeta med miljö- och hållbarhet på er arbetsplats. Välkommen att plagiera rakt av eller välj delar som passar er för att ta fram eller uppdatera er egna miljöpolicy. Begreppet hållbar utveckling rymmer social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

För mer information om redovisning som rör social och ekonomisk hållbarhet hänvisar vi er till GRI-standarden.

Hur stora är våra klimatmässiga fotavtryck egentligen? Det går att mäta – läs mer under rubriken klimatmätning i dokumentet Att ta fram en miljöpolicy för organisationer och företag. Dokumentet innehåller även en omfattande guide för miljömärkningar med de vanligaste miljömärkningarna samt vad de betyder.

Här finns fler policyer och dokument att inspireras av och som kan vara till hjälp i arbetet att ta fram en miljöpolicy:

Gillas av 2

Relaterat innehåll