Resor och möten

Vårt resande har stor påverkan på miljön och klimatet. Av våra konsumtionsbaserade utsläpp, det vill säga de utsläpp av växthusgaser som är kopplade till hur vi konsumerar, står resandet för cirka en tredjedel. Här kan ni inspireras till att ta fram en rese- och miljöpolicy som minskar era utsläpp.

Den totala klimatpåverkan från svenskarnas flygande ligger i nivå med de årliga utsläppen från vägtrafiken. När det gäller bilresor får vi också räkna in stora utsläpp av till exempel kväveoxider och kolväten som påverkar miljön och luften vi andas.

För de flesta organisationer och företag är det resandet som har den största klimatpåverkan. Så är det också för Naturskyddsföreningen. Vi har ett samarbete med ett 40-tal organisationer över hela världen. Även om mycket kan göras på distans, så kräver vår globala verksamhet ett visst mått av resande. Tre fjärdedelar av de utsläpp vi orsakar är kopplade till resor. 

Även hotellövernattningar samt val av till exempel mat och fika i samband med möten och konferenser påverkar klimatet och bör därför också tas med i hållbarhetsarbetet. 

En strikt och miljöanpassad resepolicy som är väl förankrad hos de anställda är grunden för att minska organisationens klimatfotavtryck. Så här kan en rese- och mötespolicy se ut: 

Rese- och mötespolicy

Här finns fler policyer och dokument som ingår i miljöpolicyn att inspireras av:

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll