Återbruk och inköp

Inköp av varor och tjänster står ofta för de näst högsta klimatutsläppen för många organisationer och företag. Men det går att minska utsläppen genom medvetna val och strategier. Här finns exempel på hur en återbruks- och inköpspolicy kan se ut. 

För organisationer och företag som inte har en egen varuproduktion brukar den näst största posten för klimatpåverkan, efter resandet, vara inköp av varor och tjänster. När inköpt el och värme räknas med står sektorn för ungefär 20 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen. Val av papper, kontorsmöbler och IT-utrustning sticker ofta ut som särskilt utsläppsintensiva kategorier. Genom att återbruka, underhålla, laga, köpa begagnat och återvinna reduceras prylarnas miljöpåverkan avsevärt.

Så här kan återbruk ingå i en inköpspolicy

Här finns fler policyer och dokument som ingår i miljöpolicyn att inspireras av:

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll