Hållbar kapitalplacering

Organisationers och företags kapitalplacering har potentiellt stor miljöpåverkan men det går att undvika. Genom att avlägsna innehav i fossila bolag skickas ett viktigt budskap om en värld utan fossila bränslen. En fossilfri portfölj har också en lägre grad av risk i takt med att många fossila bolag idag uppvisar dålig lönsamhet.

Förbränning av fossila bränslen står för cirka två tredjedelar av världens utsläpp av växthusgaser. Svenska affärsbanker har många tiotals miljarder investerade i fossila bolag och utsätter därmed sina kunder för onödiga finansiella risker i och med att många fossila bolag uppvisar allt sämre lönsamhet. Genom att välja kapitalförvaltare noga och sätta upp strikta krav för hur organisationens eller företagets tillgångar ska placeras kan ni vara med och påverka finansmarknaden att vända sig bort från fossil energi. Trenden är tydlig – den så kallade divesteringsrörelsen, det vill säga organisationer och företag som aktivt säljer av sitt fossila innehav, växer sig bara starkare och starkare. 

Exempel på hållbarhetskrav i en kapitalplaceringspolicy

Här finns fler policyer och dokument som ingår i miljöpolicyn att inspireras av:

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll