Varför en miljöpolicy?

Det mesta vi gör påverkar miljön på ett eller annat sätt och en miljöpolicy kan bli ett bra ramverk för ert miljö- och hållbarhetsarbete. Det är dock inte policyn i sig som räddar världen. Det viktigaste är hur den förankras hos medarbetarna och efterlevs i det dagliga arbetet. Med andra ord att alla är “med på tåget” och gör sitt för att miljöpolicyn ska få effekt.

Det finns inget som säger att en miljöpolicy måste se ut på ett visst sätt. Organisationer och företag har olika behov och möjligheter. Dessutom behöver en miljöpolicy ofta anpassas över tid, antingen för att skruva upp ambitionsnivån eller för att anpassa policyn till händelser i omvärlden. 

Naturskyddsföreningens miljöpolicy, som presenteras nedan, är uppdelad i en huvudpolicy och ett antal underpolicyer. Det tycker vi är ett bra sätt för att enklare hitta och tillämpa de delar som är aktuella i olika situationer – tjänsteresor, inköp, kapitalplaceringar etc. Uppdelningen gör det också lättare att uppdatera underpolicyerna efter behov. 

För att en miljöpolicy ska få genomslagskraft i organisationen tror vi att det är viktigt att den är beslutad av högsta möjliga instans. 

Så här kan en miljöpolicy vara uppbyggd

Här finns fler policyer och dokument som ingår i miljöpolicyn att inspireras av:

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll