Beatrice Rindevall är Naturskyddsföreningens nya ordförande

Beatrice Rindevall har lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor. På Naturskyddsföreningens riksstämma 2023 blev hon vald till föreningens nya ordförande. Stämman valde också övriga ledamöter till riksstyrelsen.

“Miljö- och klimatfrågorna är akuta, men behandlas som särintressen. Vi ser just nu det största bakslaget för miljöpolitiken i modern tid, samtidigt som forskningen är tydligare än någonsin om hur bråttom det är att ställa om. Tiden att skaka om den politiska dagordningen är nu, som ny ordförande för Naturskyddsföreningen vill jag jobba intensivt för att miljöfrågorna ska få det utrymme i debatten och i politiken som de förtjänar”, säger Beatrice Rindevall, ny ordförande för Naturskyddsföreningen.

Opinionsbildning, kommunikation och politisk påverkan

Beatrice Rindevall har lång erfarenhet av miljöfrågor. Förutom globala studier med inriktning mot humanekologi på Göteborgs universitet har hon under det senaste decenniet arbetat med opinionsbildning, kommunikation och politisk påverkan inom miljöområdet. Senast har hon arbetat med fiskeripolitik på stiftelsen Baltic Waters 2030 och ideellt med miljösajten Supermiljöbloggen.

Beatrice har tidigare arbetat på både forskningsrådet Formas, Naturskyddsföreningens rikskansli och drivit en egen firma. Hon har också varit ideellt aktiv i Naturskyddsföreningen och en rad andra organisationer, bland annat Artister för miljön, där hon idag är vice ordförande.

Beatrice Rindevall är den andra kvinnan att leda Sveriges största miljöorganisation sedan den bildades för 114 år sedan. Tidigare ordförande Johanna Sandahl valdes till Naturskyddsföreningens ordförande 2014. 

Naturskyddsföreningens nya styrelse

Ordförande: Beatrice Rindevall

Skattmästare: Jan Greve

Ledamöter:
Anders Roth
Carmen Blanco Valer
Emma Andersson Barkas (omval)
Lars Vaste Andersson (omval)
Linda Birkedal
Madeleine van der Veer
Martin Lindén (omval)
Tonie Wickman
Ylva Lidén
Lotta Silfver (omval)

Från vänster: Martin Lindén, Linda Birkedal, Tobias Larsson, Emma Andersson Barkas, Beatrice Rindevall, Tonie Wickman, Anders Roth, Lars Vaste Andersson, Jan Greve, Lotta Silfver, Ylva Lidén. Saknas: Carmen Blanco Valer och Madeleine van der Veer.

Övriga förtroendevalda

Revisorer:

Valberedning:

Vad är en riksstämma och hur fungerar det? 

Naturskyddsföreningens riksstämma sammanträder en gång vartannat år. På stämman fattar ombud beslut för föreningens kommande verksamhetsår. Alla medlemmar är välkomna att delta. Se filmer om hur det funkar här.

Mer från riksstämman 2023:

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll