De drabbas hårdast av klimatförändringarna

Varför är det viktigt för andra länder att Sverige kavlar upp ärmarna och drastiskt minskar sina utsläpp? Makoma Lekalakala, talesperson för Earthlife Africa, förklarar.

Vattenbrist. Matbrist. Konflikter. Föroreningar. Minskad biologisk mångfald. Ökad fattigdom. Tvångsförflyttningar. Trakasserier.

Människor som lever i fattigdom i låg- och medelinkomstländer är mest utsatta för klimatförändringarnas ödesdigra konsekvenser. I Sydafrika är en stor del av invånarna redan hårt drabbade. Makoma Lekalakala, talesperson för vår samarbetsorganisation Earthlife Africa, målar upp en dyster bild av situationen i området Mpumalanga där kolgruvor och kolkraftverk har stor påverkan lokalt.

– Människor har astma. Människor lider av bihåleinflammation. De kan gå länge utan vatten från kranen. När vattnet väl kommer är det förorenat. Vattnet dirigeras till kolkraftverk och kolgruvor så att invånarna blir utan vatten. Det här är direkta konsekvenser av förbränning av fossila bränslen.

Hur hänger då detta ihop med Sveriges klimatarbete? Och spelar det egentligen någon roll vad Sverige gör?

– Jag tror att Sverige är i en väldigt bra position att kunna göra skillnad, säger Makoma Lekalakala och listar tre anledningar till att Sverige behöver ta på sig ledartröjan.

gA1k5UYX0KU poster image

1. Våra historiska utsläpp

Baserat på principen om gemensamt men olika ansvar, som Parisavtalet grundas på, behöver ett land som Sverige nå nollutsläpp långt tidigare än låg- och medelinkomstländer. Sverige är ett av de länder som har höga utsläpp koldioxid per person, både nu och historiskt sett, och därför har ett större ansvar för att leda arbetet framåt.

– Att gå före innebär att Sverige är medvetna om att de är en del av de höginkomstländer som har bidragit så mycket till utsläpp som skapar förödelse globalt, säger Makoma Lekalakala.

2. Solidaritet

Svenska politiker har möjlighet att visa att Sverige är ett höginkomstland som tar sitt ansvar och agerar i solidaritet med låg- och medelinkomstländer som inte har samma förutsättningar att ställa om lika snabbt.

– Att gå före innebär att ta ansvar och visa att det här är ett land som bryr sig. Det här är ett land som har medmänsklighet. Det är också en möjlighet för Sverige att säga ”Ja, vi kan göra saker annorlunda och vi behöver inte följa samma gamla bana i fortsättningen”, säger Makoma Lekalakala.

3. Effekt på andra länder

Genom att ett land vidtar klimatåtgärder och agerar konkret uppmuntras andra länder att vidta åtgärder – vilket har potential att skapa en hävstångseffekt.

– Att förlita sig på fossila bränslen och fortsatt gruvdrift vet vi skapar problem. Så om ett land tar ett tydligt beslut emot det och säger ”Det här är så vi kommer göra från och med nu” skulle det vara ett viktigt exempel och påverka andra länder att följa efter Sverige, säger Makoma Lekalakala.

Så vad säger Makoma till personer som menar att ”det spelar ingen roll vad lilla jag gör”?

– Jag tror att var och en av oss kan bidra. Du kanske tror att ditt bidrag är litet – men du kan också upptäcka att ditt bidrag är betydligt större än vad du först trodde.

Trots att klimatförändringarnas effekter är ständigt närvarande i Makomas vardag har hon hopp om att vi tillsammans kan åstadkomma förändring.

– Engagemang kan komma i många olika former. Alla kan inte sjunga – det finns personer som sjunger för oss. Alla kan inte skriva – det finns personer som skriver för oss. Alla kan inte utforma policys och lagar – det finns personer som gör det för oss. Hitta din nisch. Vad är det som du kan göra bäst? Och gör det! Som en del i att bidra till en långsiktig hållbar utveckling av vår planet.

Ställ dig bakom ett fossilförbud!

Fossilförbud 2030

Klimatkrisen förhandlar inte. Med ett fossilförbud kan Sverige minska de nationella koldioxidutsläppen med 75 procent.
Jag skriver under!
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll