Ekologisk odling ökar i världen

Ekologisk odling ökar i världen, och det är vi glada för. Varför det? Jo, det är bra för den biologiska mångfalden, för humlor och bin och andra pollinatörer. Ekologisk odling är också efterfrågat av oss konsumenter och ett viktigt bidrag till matsäkerheten i världen. 

Ekologisk odling ökar stadigt i världen, en trend som hållit på sedan flera år tillbaka.  

Den ekologiska odlingen har ökat nästan varje år sedan 1999 då 11 miljoner hektar odlades ekologiskt, och är nu rekordhög med 71,5 miljoner hektar. Ungefär hälften av den ekologiskt odlade jordbruksmarken ligger i Australien, där man sedan länge har förespråkat ekoodling. 

Men trots ökningen är fortfarande bara 1,5 procent av världens odlingsmark ekologiskt odlad. Och bara 16 länder i världen odlar ekologiskt på mer än 10 procent av sin jordbruksmark. Ett av dem är Sverige, här är ungefär 20 procent av jordbruksmarken ekologiskt odlad. Men vi har ännu en bit kvar innan vi når den svenska regeringens mål på att 30 procent av åkerarealen ska vara ekologiskt odlad till år 2030, och ännu längre till Naturskyddsföreningens rekommendation om att 50 procent av åkerarealen ska vara ekologisk till 2030.   

Den typiska ekobonden 

Det finns 2,8 miljoner ekoodlare i världen. Den typiska ekobonden är faktiskt från Indien, där odlar drygt 1,1 miljoner bönder ekologiskt. På andraplats kommer Uganda med 210 000 ekoodlare och i Etiopien finns det 204 000 som odlar ekologiskt.  

De flesta av världens ekoodlare är småbrukare som odlar ekologiskt för att försörja sig och sina familjer, och säljer sina grödor lokalt. Många väljer att odla ekologiskt för att kunna ge familjen mat utan att bekämpningsmedel finns kvar på grödorna.  

Ekologisk odling är ett viktigt bidrag till en hållbar matproduktion och matsäkerheten i världen. Med flera olika slags grödor blir skördarna säkrare och avkastningen jämnare.  

Ekologisk odling bidrar också till flera av de globala utvecklingsmålen, som rent vatten, minskad hunger, ökad biologisk mångfald och hållbar produktion och konsumtion.  

Världsmarknaden för ekologiskt odlad mat större än någonsin 

Det är inte bara den ekologiska odlingen som ökar. Även efterfrågan på och försäljningen av ekologiskt odlad mat ökar. 

Världshandeln med ekologiskt odlade grödor slog rekord år 2018, och uppgick för första gången till mer än 100 miljarder amerikanska dollar.  Den största marknaden för ekologiska produkter finns i USA, följt av Tyskland och Frankrike. 

Men om man ser i förhållande till antalet innevånare, så handlas det mest ekologiskt i Schweiz och Danmark (båda med 312 Euro per person), med Sverige (231 Euro per person) på en tredjeplats. 

Ekologisk odling en del av lösningen 

Ekologisk odling är en viktig del av lösningen för en hållbar matproduktion inom planetens gränser. Världen behöver en matproduktion som inte kompromissar med vare sig biologisk mångfald, tillgången på rent vatten eller klimatet. En matproduktion som skyddar viktiga ekosystemtjänster som pollinering, som vi människor är beroende av. 

Det är positivt att intresset för ekologisk odling är så stort och att det ökar i världen. Men det är fortfarande bara en liten del av världens matproduktion som är ekologisk.  

Varje gång du väljer att handla ekologiskt i affären bidrar du till att öka efterfrågan och ge fler bönder chansen att ställa om - i Sverige eller i andra delar av världen! 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll