Extremt väder – en effekt av den globala uppvärmningen

Torka, värmebölja, och skogsbränder på norra halvklotet. Ett varmare klimat leder till mer extremt väder, och påminner om att vi måste agera snabbt och ambitiöst för att minska utsläppen.  

Jordens medeltemperatur har stigit med strax över en grad sedan vi började använda fossila bränslen för ett drygt sekel sedan, och effekterna av uppvärmningen blir allt mer påtagliga. I Sverige är den uppmätta temperaturökningen ungefär den dubbla eftersom uppvärmningen går snabbare nära polerna. Medeltemperaturen ökar allt snabbare på grund av att utsläppen av växthusgaser fortsätter.

Torrare och blötare väder med varmare klimat

Den förstärkta växthuseffekten som värmer planeten innebär i praktiken att allt mer av energin som strålar in från solen blir kvar på jorden. Mer energi innebär mer värme som ger mer avdunstning av vatten, vilket i sin tur ger både torka och skyfall. Det påverkar också vindarna, vilket bland annat ger kraftigare stormar. En påtaglig effekt på våra breddgrader är att ett varmare Arktis påverkar de jetströmmar som blåser på hög höjd runt nordpolen och styr de vädersystem som ger oss det milda och omväxlande väder vi är vana vid i Sverige.

Uppvärmningen leder till att jetströmmarna saktar in, och de rör sig annorlunda vilket ger oss fler långa perioder av “fastlåsta” väder av till exempel sol och värme i veckor i sträck, vilket kan ge bland annat torka, vattenbrist, brandrisk och missväxt. Allt vatten som avdunstar vid torka kan hamna någon annanstans i extrema skyfall med översvämningar som följd. Det är därför ett varmare klimat kan innebära både torrare och blötare väder.

Ett extremt väder leder till många klimatrelaterade skador och förluster. Extrem hetta under värmeböljor tar liv, skyfall leder till översvämningar och torka ger missväxt och brist på mat. Ett extremt klimat ökar strömmen av flyktingar som söker en tryggare försörjning och ett drägligt liv. Ett mer oförutsägbart och extremt klimat sätter också ökad press på ekosystemen, som redan är i obalans eftersom den biologiska mångfalden minskar.

IPCC:s senaste rapport visar att extremt väder, som torka, stormar och skyfall, blivit vanligare i världen sedan 1950 på grund av klimatförändringar.

Europa är den kontinent som värms upp snabbast i hela världen, och det får stora konsekvenser för både människor, ekonomi och natur. Det vittnar de senaste årens extrema hetta, torka och skogsbränder om.

2023 är det varmaste år som uppmätts på jorden och en lång rad rekord har slagits under året. Till och med oktober 2023 så har juni, juli, augusti, september och oktober 2023 alla bekräftats som de varmaste som någonsin uppmätts. Haven har likaså uppvisat rekordtemperaturer, havsnivåstigningen har varit rekordstor och isutbredningen vid Antarktis den minsta som någonsin uppnåtts, medan isutbredningen i Arktis har varit den femte lägsta som uppmätts. 2023 har också präglats av extremväder runt hela jorden, med dramatiska stormar, översvämningar, bränder, torka och extrema temperaturer. Att 2023 har varit ett extremt år beror på en kombination av global uppvärmning och början på vad som tycks bli en kraftig El Niño - ett återkommande fenomen i södra Stilla havet som påverkar temperatur och väder över hela jorden. Att El Niño inleds 2023 innebär sannolikt att 2024 kommer innebära ännu högre globala temperaturer.

Minskade utsläpp och anpassning nödvändig

Det vore fel att säga att heta somrar med torka och bränder är “det nya normala”, för det är långt ifrån något nytt normalläge som är här för att stanna. Vädret är fortsatt växlande och oförutsägbart, men framför allt så kommer det bli väldigt mycket mer extremt så länge vi inte minskar utsläppen av växthusgaser och bromsar den globala uppvärmningen. Samtidigt behöver vi anpassa samhället till ett klimat i kraftig förändring.

Tyvärr gör varken Sverige eller de allra flesta andra länder idag tillräcklig för att minska klimatpåverkan och på så sätt skydda oss mot allt mer extremt väder. Naturskyddsföreningen kräver att regeringen i sin klimathandlingsplan som ska färdigställas 2023 presenterar ambitiösa åtgärder för att Sverige ska leva upp till sina klimatmål, och tillsammans med föreningens många samarbetsorganisationer runt hela världen kräver vi att andra länder ska göra detsamma. En ambitiös klimatpolitik går inte att genomföra utan stöd, därför spelar det också roll vad var och en av oss gör.

Läs mer om extremt väder: 

Agera:

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll