Extremt väder – en påminnelse om vår sårbarhet

 Torka, värmebölja, och skogsbränder. Den extrema svenska sommaren 2018 visade på ett mycket påtagligt sätt hur sårbara vi är. Den var en påminnelse om att ta klimathotet på allra största allvar. 

Skog och mark var torrt som fnöske. Magra skördar gav foderbrist för lantbrukets djur. Skogsbränder pressade människor att rycka in för att rädda sin egendom, och tvingade vilda djur på flykt. Värmen ledde till övergödning i hav och sjöar.  

- Extremt väder är ingen nyhet, men i takt med klimatförändringarna kommer de att bli vanligare. Den långvariga torkan och värmeböljan sommaren 2018 påminner oss om hur sårbart samhället är.  Vi behöver en kraftfull politik som håller världen inom 1,5-gradersmålet, säger ordförande Johanna Sandahl. 

Läs mer om extremt väder: 

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg