Forskare: Minska användningen av bekämpningsmedel

Vetenskapen är tydlig: Vi behöver minska användningen av bekämpningsmedel i jordbruket, och vi behöver göra det nu. Mer än 700 forskare har skrivit under ett upprop för en ny lag som skulle halvera användningen av bekämpningsmedel inom EU. Vi har intervjuat forskaren Dave Goulson om hur vår tids intensiva jordbruk och användning av bekämpningsmedel hotar bina och vad som behöver göras.

Mer än 700 forskare har nu skrivit under ett upprop för ett nytt lagförslag som skulle halvera användningen av bekämpningsmedel inom EU. Den stora användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket har en negativ påverkan både på den biologiska mångfalden och global hälsa.

Naturskyddsföreningen har intervjuat Dave Goulson, professor i biologi vid Essex Universitet och författare till flera populärvetenskapliga böcker om hur bina mår och vad vi kan göra för att hjälpa dem.

Vi har all anledning att vara rädda om bina. Bin är bland de viktigaste pollinatörerna. 80 procent av alla växter på jorden, och så gott som alla de vilda blommorna som vi älskar, pollineras av insekter. Speciellt bin.

– Det finns 25 000 arter av vilda bin i världen. Vi vet alldeles för lite om hur de mår, men det vi vet tyder på att de inte mår bra. I Storbritannien har utbredningen av många arter minskat med 30 procent, med andra ord har insekterna försvunnit från 3 av 10 ställen de fanns tidigare, säger Dave Goulson.

Ungefär tre fjärdedelar av alla grödor vi odlar skulle inte ge en god skörd utan insekter som pollinerar dem. Speciellt de flesta frukter och grönsaker behöver bin eller andra insekter för att ge en god skörd.

Dagens jordbruk är ett stort hot mot bina

Det finns många hot mot bina, men om Dave Goulson skulle välja det viktigaste så är det hur vi producerar mat.

– Dagens jordbruk är inte hållbart, det blir allt tydligare. Vi överskrider planetens gränser, vi förstör matjorden, vi utrotar pollinatörerna som jordbruket är beroende av, och vi förstör klimatet - en stor del av utsläppen av växthusgaser kommer från jordbruket, säger Dave Goulson.

Många människor tror att dagens intensiva jordbruk är det enda sättet att ge mat åt jordens befolkning. Men så är det inte, förklarar Dave Goulson. Även om ekologisk odling ger något mindre skördar – globalt i genomsnitt 80–90 procent av konventionell odling – så är inte den skillnaden särskilt stor om man tänker på att en tredjedel av allt vi odlar går till spillo.

– Om vi kunde minska matsvinnet och övertala folk att äta mindre kött, så kunde vi odla 100 procent ekologiskt och ändå ha tillräckligt med mat åt alla, säger David Goulson.

Dessutom äter vi alldeles för mycket kött. I Sverige var konsumtionen av kött 66 procent högre per person år 2018 än vad den var år 1960. Ungefär en tredjedel av allt som odlas i världen går till att föda upp boskap, som är ett väldigt ineffektivt sätt att producera mat.

Världens skördar minskar i brist på pollinatörer

Världens skördar av frukt, grönsaker och nötter har redan minskat med 3–5 procent eftersom det har blivit brist på bin och andra pollinatörer som behövs för bra skördar. De flesta grödor pollineras helt enkelt mindre än vad som är optimalt, eftersom det numera finns för få pollinerande insekter.

– 3–5 procent mindre skördar kanske inte låter som mycket, men globalt sett är det tusentals ton med mat som går förlorat, säger Dave Goulson.

Eftersom det är framför allt frukt, grönsaker och nötter som behöver pollineras av insekter minskar tillgången på de här grödorna som är väldigt näringsrika. Det i sin tur påverkar människors hälsa negativt eftersom det blir för dyrt för många att handla hälsosam mat.

– Om vi ska odla mer frukt och grönsaker för att försörja en växande befolkning med hälsosam mat, så behöver vi fler pollinatörer, inte färre.

Handpollinering i brist på bin

Det finns numera så få pollinerande insekter att man på många ställen har börjat handpollinera odlingar. Ett känt exempel är fruktodlingar i sydvästra Kina som handpollinerats under många år, men det finns fler. Dave Goulson har själv sett bönder som tvingats handpollinera zucchini för hand i Indien i brist på naturliga pollinatörer. Även i Brasilien har man börjat med handpollinering av passionsfrukt.

Lobbyism försvårar lagstiftning om bekämpningsmedel

Trots att bekämpningsmedel kan vara farliga för både natur och människor, har det visat sig svårt att reglera dem.

– Det finns en väldigt mäktig lobby. Kemikalieindustrin är enorm, kemikalierna är värda miljardtals dollar. Miljoner ton bekämpningsmedel tillverkas varje år och säljs över hela världen. Så varje ansats att begränsa bekämpningsmedlen motarbetas med näbbar och klor, säger Dave Goulson.

Dave Goulson drar paralleller till tobaks- och oljeindustrin.

– Samma tekniker används för att försena, förvirra och producera motstridiga forskningsresultat som underminerar alla bevis på att kemikalierna är skadliga. Vi har sett allt förut, men sorgligt nog är det en effektiv strategi.

I sin senaste bok Tyst jord beskriver Dave Goulson hur hans egen forskning som visade hur humlor påverkades negativt av bekämpningsmedelsgruppen neonikotinoider, blev ifrågasatt av kemikalieindustrin. Industrin hävdade att halterna av bekämpningsmedel som användes var orealistiskt höga. Men halterna som användes var samma som förekom i naturen intill besprutade odlingar.

Trots kemikalieföretagens motstånd fick forskningen som Dave Goulson och andra forskare gjorde stort genomslag. År 2013 förbjöds användningen av många av de giftigaste neonikotinoiderna på blommande grödor inom EU för att skona bin och andra pollinatörer.

Men bina förgiftades fortfarande. Det visade sig då att bara 5 procent av bekämpningsmedlen togs upp av grödorna, resten stannade kvar i marken där de ackumulerades och togs upp av vilda växter. Så år 2018 förbjöds så gott som all användning av de giftigaste neonikotinoiderna i Europa.

Förbjudna bekämpningsmedel på export

Men historien slutar inte där. Kemikalieföretagen fortsätter att tillverka de förbjudna bekämpningsmedlen för att sälja dem utanför Europa, främst till låg- och medelinkomstländer med svagare kemikalielagstiftning.

– Om bekämpningsmedlen är för farligt att använda i Europa, så är de för farliga att använda på andra platser. Det innebär exakt samma risk för bin och vilda insekter, och samma forskning kan användas. Det finns ingen anledning att vi skulle ha olika regler och olika bekämpningsmedel i olika länder, säger Dave Goulson.

Bekämpningsmedel i barns ryggmärgsvätska

Eftersom hälften av maten vi äter är importerad, så kan maten vi köper i mataffären mycket väl vara odlad med bekämpningsmedel som är förbjudna i Europa. Det är framför allt farligt för människor och natur där medlen används. Det finns ändå anledning till en viss oro, menar Dave Goulson.

–Man har funnit neonikotinoider i ryggmärgsvätskan på barn i Schweiz. Det är oroande, man vill inte ha nervgift i sitt barns hjärna, säger Dave Goulson.

När Rachel Carson skrev sin berömda bok Tyst vår 1962 och larmade om faran med bekämpningsmedel fanns det 37 olika bekämpningsmedel tillgängliga för bönderna i USA. Idag finns mer än tusen bekämpningsmedel att välja mellan i USA, och i Europa finns det ungefär 500.

I Brasilien, som är en av världens största producent av jordbruksvaror, är över 3 000 bekämpningsmedel godkända för användning.

För att minska användningen av bekämpningsmedlen så behöver vi ställa om.

– Problemet är att vi fortsätter göra samma misstag, vi tror att bekämpningsmedel är den bästa lösningen. I stället borde vi söka efter alternativ till att använda kemikalier, säger Dave Goulson.

Det här kan du göra för bina

Men det finns fortfarande hopp för bina, och vi kan göra mycket för att hjälpa dem. Experten Dave Goulson avslutar med att ge sina bästa tips för vad du kan göra för att rädda bina:

  1. Göra din trädgård bivänlig: odla den rätta sortens växter, undvik bekämpningsmedel och klipp inte gräsmattan för ofta. Om du inte har en trädgård, så finns det kanske en kolonilott, balkong eller rabatt.
  2. Rösta med din gaffel. Du kan rösta med gaffeln, och du kan göra det tre gånger per dag. Om vi alla åt ekologisk mat, så skulle det inte finnas några naturfrämmande bekämpningsmedel.
  3. Rösta på politiker som verkligen vill skydda miljön. Först när politikerna ser det som ett sätt att vinna röster kommer vi att få politiker som verkligen agerar för miljön.

Allt vi gör för miljön gör framtiden bättre än om vi inte hade gjort det! Insekterna har funnits väldigt länge, i 480 miljoner år, och de har överlevt alla tidigare massutrotningar, till och med meteoren som utrotade dinosaurierna. De är motståndskraftiga. Insekter kan komma tillbaka snabbt om vi bara hjälper dem och ger dem insektsvänliga miljöer utan bekämpningsmedel, säger Dave Goulson och avslutar:

– Jag njuter mycket av min egen trädgård och av att se alla insekter som trivs där, tack vare de små förändringar jag har gjort. Det är något som vi alla kan göra!

Dave Goulson är professor i biologi vid Essex Universitet och författare till flera populärvetenskapliga böcker om bin och andra insekter.

Han har skrivit lättfattligt och entusiastisk om insekternas magiska värld i Galen i humlor, Galen i insekter: En berättelse från min gård i Provence och Den vilda trädgården. I hans senaste bok Tyst jord: Insekternas framtid är också vår beskriver han hur bina och andra insekter hotas av människans framfart, och vad vi alla kan göra för att hjälpa dem.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll