Frågor och svar om vilda fröer och fröinsamling

Att samla in och så fröer från lokala växter gynnar den biologiska mångfalden. Men hur samlar man in de vilda fröna? Vilka ängsblommor är lättodlade? Hur fungerar fröbomber? Och hur förbereder man marken för sådd?

Här har vi samlat frågor och svar från vårt webbinarium om vilda fröer som sändes 30 augusti 2023.

Varför ska jag samla egna fröer?

Hur ska man förbereda innan man sår ut frön man plockat själv?

Vilka ängsblommor är lätta att ta fröer ifrån och att odla?

Hur mycket fröer får man ta från vilda blommor utan att skada populationen?

Vilka vilda blommor får man inte ta fröer från?

Vad är Fröets dag?

Hur samlar man in fröer om det är blött eller fuktigt ute?

Vilka växter och ängsblommor är rödlistade?

Hur ska man tänka om man vill köpa fröer?

Att blottlägga marken innebär ganska mycket jobb, är det nödvändigt?

Finns det inte risk för utarmning av ängar nära tätbebyggda områden, även om jag bara samlar 20 procent?

Hur funkar det med "fröbomber" (jordbollar med frön)?

Kan man så in nässlor, tistlar och andra lite “jobbiga” växter också?

Hur ser man skillnad på vanligt gullris och kanadensiskt gullris?

Om man har en fridlyst orkidé i sin villaträdgård, kan man hjälpa den att sprida sig?

Innehåller lupiner nektar?

Kan man anlägga en äng på en mark med mycket kirskål?

Hur kan jag artbestämma växter och ängsblommor på ett lätt sätt?

Hur är det med bekämpningsmedel i fröer? Det betas ju med till exempel neonics.

Angående dahlior – när de håller på att blomma ut så kommer ju "mitten" av blomman fram, även om den är fylld från början. Då måste de väl vara till nytta för insekter om de får sitta kvar? Eller?

Hur länge stannar bekämpningsmedlen kvar i växter, till exempel lavendel?

Var kan jag läsa mer om bekämpningsmedel i prydnadsväxter?

Hur ska vi tänka kring foderväxter för till exempel larver respektive blommande växter som ger nektar/pollen?

Se vårt föredrag om vilda fröer

Vid lanseringen av Fröets dag 30 augusti 2023 sände vi ett webbinarium om vilda fröer. Här kan du se det i efterhand:

Var med och skapa blomrika vägkanter

I projektet Världens längsta blomsteräng förvandlar vi gång-, cykelbanor och lågtrafikerade vägar till blomrika miljöer och skapar en grön infrastruktur i landskapet.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll