Fröets dag – 30 augusti

Att samla in och så fröer från lokala växter gynnar den biologiska mångfalden. På Fröets dag den 30 augusti uppmärksammar Naturskyddsföreningen fröets betydelse och vikten av just lokala fröer. 

De senaste 200 åren har en stor förändring skett i Sverige – en stor del av de ängs- och betesmarker som tidigare präglade landskapet har vuxit igen eller odlats upp till följd av ett förändrat och mer intensivt skogs- och jordbruk.  

Ett sätt att återställa de förlorade ängsmarkerna och gynna den biologiska mångfalden är att samla in och så med fröer från lokala växter, till exempel i vägkanter. Därför uppmärksammar vi vikten av lokala fröer och fröinsamling genom årsdagen ”Fröets dag” den 30 augusti. Fröets dag instiftades av Naturskyddsföreningen 2023.

Guide, rekommendation och fröpåse

Föredrag om vilda fröer

Vid lanseringen av Fröets dag 30 augusti 2023 sände vi ett webbinarium om vilda fröer. Här kan du se det i efterhand:

8wPq052xUJ8 poster image

Tre skäl att samla in och så fröer från vilda blommor i närområdet:

  1. Blommorna har bättre möjlighet att etablera sig och spridas eftersom de är anpassade till platsens förhållanden.
  2. Blommorna blir till störst nytta för pollinatörer, fåglar och djur som finns i området.
  3. Det innebär minimal miljöpåverkan eftersom det undviker trädgårdsindustrins användning av växthusenergi, gödsel, kemikalier, torvjord och transporter.

Var med och skapa världens längsta blomsteräng  

I projektet Världens längsta blomsteräng är målet att vägkanter till såväl cykelbanor och bilvägar ska skötas som slåtterängar. Arbetet sker i hela landet – tillsammans med privatpersoner, vägföreningar, kommuner och våra medlemmar.  

Läs mer:

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll