Grattis till vinnarna i SM i fågelholk 2024!

Skoltävlingen SM i fågelholk 2024 är avgjord och nu kan vi presentera vinnarna! De 15 finalisterna har varit indelade i tre ålderskategorier vilket innebär att vi har tre vinnare. Dessutom har vi ett specialpris till en klass för särskilda insatser.

Till årets SM i fågelholk skickades 850 – rekordmånga – tävlingsbidrag in från skolklasser i hela landet och en jury valde ut 15 finalistbidrag. Omröstningen har sedan pågått på naturskyddsföreningen.se samt på mässan Nordiska trädgårdar. Över 24 000 personer har stöttat sina favoriter genom att rösta –tack!

Nu är tävlingen avslutad och vi har ett resultat:

Vinnarna i SM i fågelholk 2024

  • Kategori förskoleklass och årskurs 1–3: Team D, Ekebyhov anpassad grundskola, Ekerö, med bidraget ”Regnbågsholken”. Bidraget fick 42 procent av rösterna i kategorin.
  • Kategori årskurs 4–6: Klass 5A, Kvinnebyskolan, Linköping, med bidraget ”Svampholken”. Bidraget fick 58 procent av rösterna i kategorin.
  • Kategori årskurs 7–9 och gymnasiet: Klass 9C, Enskede skola, Enskede, med bidraget ”Stubben”. Bidraget fick 39 procent av rösterna i kategorin.

2024 års specialpris

Ett specialpris för särskilda insatser för fåglarna går till klass 5 i Unnaryds skola, Hylte kommun. De har byggt holkar till flera hotade fåglar såsom tornseglare, entita, talltita, svartvit flugsnappare och stare. Därutöver har de även byggt en fladdermusholk eftersom 12 av Sveriges 19 fladdermusarter är hotade.

Juryns motivering för specialpriset lyder: 

2024 års specialpris i SM i fågelholk går till en klass som satsat stort på att lära sig om och bygga holkar till olika hotade arter. De har uppmärksammat och lärt sig om fåglar såsom tornseglare, talltita och entita. Inte nog med det, de har även tänkt utanför fågelboxen och byggt en holk för fladdermöss. Tack för ert stora engagemang för naturens hotade arter!

Specialpriset; SM i fågelholk 2024
2024 års specialpris för särskilda insatser för fåglarna går till klass 5 i Unnaryds skola.

Stort grattis till vinnarna!

Tack också till alla övriga finalister som placerar sig på en delad och ärofull andraplats. Det är fantastiskt att se hur stort engagemang SM i fågelholk väcker och vi hoppas ännu fler skolor vill delta nästa år!

Vi vill skicka ett stort och varmt tack till alla lärare och skolklasser runt om i hela Sverige för roliga, fantasifulla och välbyggda fågelholkar, som kommer att göra konkret nytta för fåglarna.

Tack även till alla er som har röstat! 10 personer kommer att få frågespelet MIGxEKO och ett årskort på Skansen.

SM i fågelholk 2024
Finalistbidragen från 15 skolklasser i SM i fågelholk 2024.

Bostadsbrist i skogen

Det storskaliga svenska skogsbruket gör att många fåglar inte har någonstans att bo. De flesta fåglar som bygger bo i trädens håligheter kan inte själva hacka ut sitt hål. De är beroende av hackspettar som gör ett nytt hål varje år och lämnar det gamla till nya invånare, men finns det inte tillräckligt med träd att bygga bon i kan fågelholkar spela en viktig roll.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 5

Relaterat innehåll